ماهنامه پیوست شماره ۹۱

شماره ۹۱ ماهنامه پیوست (تیر ۱۴۰۰) به وضعیت استارت‌آپ‌های حوزه سلامت و مشکلات آنها پرداخته است.

در پرونده‌ای که برای این موضوع تدارک دیده است، گزارشی درباره مسائل پیش روی استارت‌ّهای حوزه سلامت و میزگردی در همین زمینه با حضور فعلان و رگولاتورهای این بازار گنجانده شده است. همچنین گفت‌وگویی با سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و یادداشت‌هایی از بازیگران این صنعت، در فرم گزارش ماه قرار دارد.

در بخش باشگاه مدیران ابتدا با محمدحسن برادران قاسمی گفت‌وگو شده است و پس از آن شرکت فراز ارتباط و استارت‌آپ خنیاگر معرفی شده‌اند.

در بخش خدمت و تجارت، مشکلات دولت الکترونیکی و اتصال دستگاه‌های مختلف با سامانه‌های ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته و همچنین با رئیس کارگروه و رئیس مرکز فناوری و اقتصاد هوشمند گفت‌وگو شده است.

جایگاه اینشورتک‌ها در صنعت بیمه دنیا، بررسی فقهی و حقوقی رمزارزها و معرفی یک لپ‌تاپ جدید از دیگر مطالب شماره ۹۱ پیوست هستند.

مرور کامل پیوست ۹۱ را بشنوید:
دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
https://pvst.ir/aap
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان