ماهنامه پیوست شماره ۴۷

شماره ۴۷ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «نوشتند اطلاعات؛ خواندند ارتباطات» به کارنامه و گزینه‌های دولت دوازدهم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. در بخش خدمت و تجارت، به بررسی وضعیت و جایگاه فین‌تک‌ها در ایران پرداختیم که به گفته خودشان روی آرامش را ندیده‌اند. در بخش جهان نیز تاریخچه و آینده هوش تجاری و تاثیر آن بر دنیای کسب‌وکار را بررسی کردیم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3j
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان