ماهنامه پیوست شماره ۷۱

شماره ۷۱ ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «بیدارین؟» کارنامه دو ساله وزیر ارتباطات را مورد بررسی قرار داده است. در بخش گزارش ماه این شماره علاوه بر مصاحبه نسبتا مفصل آذری جهرمی یادداشت‌ها و گزارش‌هایی در مورد عملکرد وزیر جوان ارتباطات خواهید خواند. در بخش باشگاه مدیران با سرگذشت رسول سرائیان، اولین مدیر عامل ارتباطات سیار ایران آشنا می‌شوید. پرونده خدمت و تجارت این شماره به بررسی مصوبه «تعیین تعرفه دستگاه استخراج رمز ارز» اختصاص دارد و بخش جهان هم موضوع بحران‌های روابط عمومی استارت‌آپ‌ها را بررسی کرده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/384
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان