ماهنامه پیوست شماره ۷۲

این شماره ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «متولد ماه مهر» تقابل میان تاکسی‌های اینترنتی و بازیگران سنتی حمل‌ونقل را بررسی کرده و به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا پاییز فصل آتش‌بس میان این دو بخش می‌شود. پرونده گزارش ماه اظهارنظرهای جدید مرتبط با شبکه اطلاعات ملی را به بحث گذاشته است. در بخش یک روز یک مدیر با شخصیت چند وجهی و جالب مهندس هنرمندی آشنا می‌شوید که فناوری قضایی و ثبتی ایران را متحول کرد. موضوع اصلی بخش جهان این شماره به کارگیری فناوری‌های روز دنیا در صنعت میهمان‌پذیری و هتلداری است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3dy
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان