ماهنامه پیوست شماره ۵۴

شماره ۵۴ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «گمشده در غبار» حق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرار داده و می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که چه شد حق مالکیت معنوی در بحبوحه اینترنت ایرانی فراموش شد؟ در پرونده بخش خدمت و تجارت هم موضوع بیمه تراکنش‌های مالی مورد بررسی قرار گرفته و در این بخش میزگردی درباره فینوتک، یکی از پروژه‌های شرکت ارتباط فردا داشتیم. در بخش جهان هم فناوری جهان در سال ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3b
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان