ماهنامه پیوست شماره ۳۶

شماره ۳۶ ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «کوچک‌های غول‌ساز» کسب‌وکارهای مشارکتی را در بازار فناوری ایران مورد بررسی قرار داده است. در بخش گزارش ماه ضمن گفت‌وگو با مدیران این کسب‌وکارها، مقایسه‌ای میان بازار اقتصاد مشارکتی در ایران و جهان انجام شده‌ است. بخش استارت‌آپ این شماره به سراغ چیلیوری رفته تا بیشتر با این کسب‌وکار فعال در اکوسیستم استارت‌آپی ایران آشنا شویم. پرونده ویژه بخش خدمت و تجارت به موضوع فیلتر شدن تجمیع‌کنند‌ه‌های پرداخت و تبعات این تصمیم اختصاص دارد. بخش جهان این شماره موضوع جالب توجه فناوری در ورزش و تحولاتی که در این حوزه صورت گرفته را بررسی کرده‌ است.

 

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3r
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان