ماهنامه پیوست شماره ۷۴

این شماره ماهنامه پیوست با عنوان «زمستان در راه است» وضعیت بازار موبایل در ایران را مورد بررسی قرار داده است و به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا تولید گوشی و توسعه اندروید فارسی می‌تواند بازار موبایل را نجات دهد یا خیر. در بخش گزارش ماه می‌توانید یادداشت‌ها و مصاحبه‌های مرتبط با این موضوع را بخوانید. بخش شرکت‌گردی این شماره به سراغ «شیپور» رفته و گزارش مفصلی از حال‌وهوای این شرکت آماده کرده است. پرونده بخش خدمت و تجارت به موضوع میزان تعامل و تبادل داده‌ها بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها اختصاص دارد و بخش جهان هم مفهوم اخلاق فناوری را تحلیل و بررسی کرده است.

 

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک