ماهنامه پیوست شماره ۴۳

شماره ۴۳ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «همه پادشاهان یک اقلیم» به موضوع تغییراتی که ورود اپراتورهای جدید ارتباطی در حوزه ثابت و همراه در بازار ایجاد می‌کند پرداخته است. در بخش خدمت و تجارت، به بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ در بخش دولت الکترونیکی پرداختیم و در گزارشی دیگر سند چارچوب فعالیت و نظارت بر فین‌تک‌ها که از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود را مورد بررسی قرار دادیم. در بخش جهان نیز گذر فناوری از سال ۲۰۱۶ به ۲۰۱۷ میلادی را مورد بررسی قرار دادیم و از تغییرات آن در این بازه زمانی گفتیم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3m
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان