ماهنامه پیوست شماره ۴۱

شماره ۴۱ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «چمدان‌های معطل» به موضوع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت آی‌تی ایران پرداخته است. در بخش خدمت و تجارت، به موضوع نوسازی اصناف و چگونگی اجرایی شدن آن و موانعی که باعث کندی این روند می‌شود پرداخته‌ایم. در بخش جهان نیز به تاریخچه شکل‌گیری توییتر، اوج و فرود این شبکه اجتماعی در حوزه اخلاق، سیاست و اقتصاد پرداختیم و نگاهی به عملکرد مدیرعامل توییتر، جک دورسی داشتیم و نقدها و تحلیل‌ها را در زمینه عملکرد این شــرکت را مرور کردیم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3o
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان