جلد مجله ماهنامه پیوست شماره 109 بهمن 1401

ماهنامه پیوست شماره ۱۰۹

اکوسیستم استارت‌آپی ایران در سال اخیر بیش از هر زمان دیگری در طول عمر کوتاه خود تحت فشار قرار گرفته است. این فشارها در نیمه دوم امسال با اختلال شدید اینترنت به اوج خود رسیده؛ اما به همین‌جا محدود نمی‌شود. ماهنامه پیوست در شماره ۱۰۹ خود نگاهی دارد به وضعیت کسب‌وکارهایی که در صنعت ICT یا وابسته به آن هستند.

در پرونده‌ای که با تیتر «پایان اکوسیستم» آغاز می‌شود، ابتدا شکل‌گیری این زیست‌بوم و افراد تاثیرگذار آن مرور شده‌اند و در ادامه وضعیت اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها و همچنین مهاجرت نیروی انسانی دستمایه گزارش‌ها و یادداشت‌های مختلف شده است. در این پرونده گفت‌وگوهایی با معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیر صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران انجام شده است.

گزارش‌هایی درباره وضعیت اینترنت کشور، مروری بر تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، امضای الکترونیکی، وضعیت نئوبانک‌ها در ایران، بانکداری باز، تاثیر اختلال اینترنت بر ماینینگ در ایران و آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای داخلی منتشر شده‌اند.

پرونده‌ای با موضوع سالمندی در دنیای دیجیتال نیز در پیوست جهان، پایان‌بخش پیوست ۱۰۹ است.

مرور کامل پیوست ۱۰۹ را بشنوید:

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
https://pvst.ir/e1b
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
پیوست جهان
ذره‌بین
رمزارز