ماهنامه پیوست شماره ۴۸

شماره ۴۸ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «رام کردن اسب سرکش» در بخش خدمت و تجارت به این سوال پاسخ داده که آیا بانک مرکزی می‌تواند ساختار شرکت خدمات انفورماتیک را تغییر دهد؟ در بخش گزارش ماه این شماره، به بررسی وضعیت بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی در ایران پرداختیم. در بخش جهان نیز در پرونده‌ای لینکیدن و تاثیر آن بر بازار کار را بررسی کردیم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3h
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان