ماهنامه پیوست شماره ۶۶

شماره ۶۶ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «آنتن در برابر دکل» بررسی اختلافات وزارت ارتباطات و ارشاد با سازمان صدا وسیما در بخش قانون‌گذاری فضای مجازی و تولید محتوا و از سوی دیگر مناقشه قدیمی وزارت ارتباطات با صدا وسیما بر سر واگذاری باندهای فرکانسی ۶۰۰ تا ۸۰۰  را مورد توجه قرار داده است. بخش خدمت و تجارت نیز به موضوع «احراز هویت در فضای مجازی» پرداخته است. نزاع میان آمریکا و چین در زمینه تکنولوژی 5G نیز موضوع اصلی است که بخش جهان این شماره به آن پرداخته شده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4s
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان