ماهنامه پیوست شماره ۴۹

شماره ۴۹ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «CDN سه حرفی وزیرساز» به موضوع میزبانی داده‌های اینترنتی پرداخته که در مرداد ماه ۱۳۹۶ به موضوع سیاسی روز تبدیل شده بود. در بخش خدمت و تجارت این شماره، به این سوال پاسخ دادیم که چرا بانک‌های ایرانی نمی‌توانند سامانه یکپارچه مناسب خود را انتخاب کنند. در بخش جهان نیز روند بینایی ماشین (Machine Vision) در جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/p0
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان