ماهنامه پیوست شماره ۲۵

شماره ۲۵ ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «جویندگان طلا» به بررسی وضعیت موتور جستجوی بومی و وام‌ها و تسهیلات اعطا شده برای توسعه این زیرساخت پرداخته است و اینکه با وجود پشتیبانی‌های صورت گرفته آیا موتور جستجوی بومی توانسته است به جایگاه مد نظر برسد؟ در بخش خدمت و تجارت علاوه بر گزارشی  که در مورد وضعیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تهیه شده است سعی شده در پرونده‌ای ویژه به بررسی سامانه چکاوک بپردازد سامانه‌ای که قرار است وضعیت صدور و همچنین وصول چک را متحول کند. همچنین با گسترش موضوع ماشین‌های خودکار در این شماره بخش حقوق ماهنامه به وضعیت حقوقی این فناوری پرداخته است و در بخش جهان نگاه ویژه‌ای‌ بر دره سیلیکونی شده است. دره‌ای که به قول برخی فناوری را متحول کرد.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/42
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان