skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

گزارش ماه

علی محمد زارع بیدکی نویسنده میهمان

جویشگر بومی، رکن توسعه‌یافتگی در صنعت آی‌تی

علی محمد زارع بیدکی
نویسنده میهمان

۲۹ مرداد ۱۳۹۴

زمان مطالعه : ۳ دقیقه

شماره ۲۵

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۰ دی ۱۳۹۸

امروزه موتورهاي جستوجو نقشهای گوناگون و حائز اهميتي در زندگي ما ايفا میکنند. دريافت اطالعات در فضاي مجازي به عنوان اصلیترین ماموريت اين ابزار قدرتمند شناخته میشود كه با توجــه به ضريب نفوذ اينترنــت در ميان ملل، بيشترين كاربران اين حوزه را در راستاي رسيدن به اهداف متعددشان به خود جذب میکند. در اين اثنا وجود موتورهاي جستوجوي بومي به يكي از نيازهاي اساسي و اركان توسعه‌يافتگي در صنعت فناوري اطالعات در كشورهاي مختلف دنيا تبديل شــده است كه در راســتاي برآورده کردن نيازهاي بومي مردم ايجاد میشود. چندين سال است كه در كشور ما نيز زمزمههايي از لزوم شــكلگيري و طراحي موتورهاي جستوجو به گوش میرسد. موتور جســتوجوي پارسيجو به عنوان اولين موتور بومي كشــور با پشتوانه كار تحقيقاتي و پژوهشي چندساله، در مهرماه 1388 در دانشــگاه یزد با کمترین هزینه پيادهسازي و نسخه اول آن رونمايي شد. با گذشت شش سال از رونمايي اولين نسخه، هماكنون پارسيجو اكثريت صفحات وب فارســي را تحت پوشش خود قرار داده و از منظر كيفيــت در ارائه نتايج به نقطهای مطلوب رسيده است. نمونههای موفق موتورهاي جستوجوي بومي، واضحترین دليــل اهميت و محبوبيت آن با توجه به حضور رقباي قدر چون گوگل اســت. شناخت قابلیتها و مزیتهای موتورهاي بومي در تحليل علل كاميابي آنهــا كمك زيــادي خواهد کرد. شناخت بهتر زبان بومي، آگاهي كامل به فرهنگ عمومي، دسترسي ســادهتر به اطالعات محلي و ارائه ســرویسهای بومي متناسب با نياز جامعه تنها گوشهای از اين مزیتهاست. اساساً هدف و ماموريت موتورهاي جستوجوي بومي با موتورهــاي عام متفاوت اســت. هدف پارسيجو داشتن يك موتور جستوجوي فارسي با كيفيت عالي و ارائــه خدمات محلی به کاربران ایرانی اســت. تمرکز و هدف پارســیجو روی صفحات وب فارســی در کل فضای وب اســت. غالباً کاربران در کشور ما، موتورهای جستوجو را تاکنــون برای اســتفاده جســتوجوی وب میشناختند. موتور جستوجو مفهومی گسترده و فراگیر دارد که منجر به...

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۲۵ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۲۵ پیوست
دانلود نسخه PDF
http://pvst.ir/2sy

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو