ماهنامه پیوست شماره ۲۳

شماره ۲۳ ماهنامه پیوست در گزارش اصلی خود در بخش گزارش ماه به بررسی تاثیرات توافق هسته‌ای بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. این گزارش با عنوان اصلی «پایان ۱۰ سال تنهایی» اظهار امیدواری کرده است با پایان یافتن تحریم‌ها امکان همکاری با شرکای تجاری اروپایی فراهم شود. در پرونده بخش خدمت وتجارت نیز به بررسی چرایی اجرایی نشدن کیف‌پول الکترونیکی در کشور و همچنین پروژه‌های بانک مرکزی برای اجرایی کردن این طرح اشاره کرده است. از این شماره بخش جدیدی با عنوان حقوق فناوری به ماهنامه اضافه شده و بخش کتابخانه حذف شده است. در این بخش سعی خواهد شد آخرین دستاوردهای حقوق فناوری برای مخاطبان پیوست منتشر شود. بخش جهان پرونده ویژه‌ای برای کنگره جهانی موبایل منتشر کرده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/46
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان