ماهنامه پیوست شماره ۵۱

شماره ۵۱ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «گمراهی ثابت» به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا اینترنت همراه برای همیشه نسخه اینترنت ثابت را در ایران می‌پیچد؟ در بخش خدمت و تجارت هم دلایل ضعف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را در اجرایی کردن طرح‌هایش بررسی کردیم. در بخش جهان نیز مروردی داشتیم بر وضعیت فناوری روسیه.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3e
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان