ماهنامه پیوست شماره ۴

شماره ۴ ماهنامه پیوست درست زمانی منتشر شده است که روحانی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده است و به دنبال انتخاب فردی برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در این شماره در گزارشی  « یک وزیر برای کابینه یک مرد برای اینترنت» به بررسی گزینه‌های احتمالی برای انتخاب کسی که قرار است روی صندلی وزارت بنشیند پرداخته شده‌است. در بخش خدمت و تجارت نیز در گزارش‌های مختلف به موضوع قانون‌ تجارت الکترونیکی و نیاز این قانون به اصلاح پرداخته شده است. همچنین در بخش دیگر این بخش به موضوع راه‌اندازی شبکه اختصاصی بانکی کشور پرداخته شده است. موضوع جهان این شماره اینترنت اشیاه است. موضوعی که هر روز بیش از پیش با آن مواجه می‌شویم و قرار است بخشی از زندگی ما را متحول کند. در بخش کتابخانه نیز سراغ آثار شری تورکل به عنوان کسی که سه دهه در مورد تاثیر ابزارهای دیجیتال بر روابط عطفی تحقیق کرده رفته‌ایم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4b
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان