ماهنامه پیوست شماره ۱۲۳

سلامت الکترونیکی و موضوعات پیرامونی آن که از چندین دهه پیش در ایران مطرح شده‌اند و هنوز به نقطه نهایی نرسیده‌اند، موضوع پرونده شماره خرداد ماه پیوست هستند که با تیتر «مقاومت در برابر بیماری» روی جلد آمده است. در پرونده این شماره، علاوه بر گزارش‌های متعدد، گفت‌وگوهایی با رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و دبیر کمیسیون سلامت دیجیتالی نصر تهران گنجانده شده است.

گزارش‌هایی درباره سرمایه‌گذاری جمعی، دولت الکترونیکی، امنیت صرافی‌های رمزارزی داخلی، هوش مصنوعی و مسئولیت به همراه میزگردی درباره نوآوری در اکوسیستم بانکداری و پرونده‌ای درباره روایت در عصر فناوری از دیگر مطالب شماره خرداد ماه پیوست هستند.

مرور کامل پیوست ۱۲۳ را بشنوید:

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
https://pvst.ir/i10
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
پیوست جهان
ذره‌بین
رمزارز