ماهنامه پیوست شماره ۵۸

شماره ۵۸ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «تجارت بر حباب» موضوع ارزش‌گذاری و تامین سرمایه برای استارت‌آپ‌ها را مورد بررسی قرار داده است. بخش خدمت و تجارت هم نگاهی انداخته به سایت‌های شرط‌بندی و مسدودسازی درگاه‌های این سایت‌ها که توسط شاپرک رخ داده است. در بخش جهان به سراغ وضعیت زندگی کودکان در عصر دیجیتالی رفتیم و تهدیدها و مزایای اینترنت و ابزارهای پوشیدنی  برای کودکان را بررسی کردیم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/38
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان