ماهنامه پیوست شماره ۵۷

شماره ۵۷ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی « بهار پدرسالار» به این سوال پاسخ داده که آیا شرکت‌های ویدئویی آنلاین دوباره اسیر انحصار می‌شوند؟ بخش خدمت و تجارت هم در گزارشی درباره بخشنامه بانک مرکزی برای ممنوعیت معامله بیت کوین و درگزارش دیگری ویژگی‌های رمزارز ملی مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش دیگری با تیتر «نماد اعتماد حذف بشود یا نشود» به این سوال پاسخ داده که آیا عضای سازمان نظام صنفی نیازی به دریافت نماد اعتماد ندارند؟ در بخش جهان نیز به بررسی فناوری فین‌تک در عرصه جهانی و آینده این فناوری پرداختیم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3a
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان