ماهنامه پیوست شماره ۲۱

شماره ۲۱ ماهنامه پیوست با عنوان لشگر کشی مدیران به بررسی مدیران تاثیرگذار در فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد مدیرانی که اکثریت آنها از صاایران به بخش‌های دیگر فناوری کشور مهاجرت کرده‌اند و در دوره فعالیتشان توانسته‌اند در حوزه تحت مسئولیت خود تغییراتی ایجاد کنند. پرونده بخش خدمت و تجارت این شماره به بررسی دلایل عدم توسعه یافتگی دولت‌الکترونیکی در کشور می‌پردازد و اینکه چرا با وجود تلاش صورت گرفته ما همچنان رتبه‌جهانی‌امان در توسعه دولت‌الکترونیکی روند نزولی دارد. بخش کتابخانه این شماره نیز به بررسی آثار نوربرت وینر پرداخته کسی که برخی به وی لقب تاثیرگذارترین دانشمند قرن بیستم را داده‌اند. در بخش جهان این شماره به صورت خاص به برند سونی و فراز و فرود این برند تکنولوژی پرداخته‌ایم.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4p
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان