جلد ماهنامه پیوست شماره 112

ماهنامه پیوست شماره ۱۱۲

پیوست در شماره ۱۱۲ (خرداد ۱۴۰۲) موضوع قیمت اینترنت در ایران را به عنوان تیتر یک انتخاب کرده است.

در پرونده این شماره، علاوه بر مصاحبه‌هایی با مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل سابق رایتل و یادداشت‌هایی از چند فعال این حوزه، قیمت اینترنت را در ۱۱ کشور با حداقل حقوق مقایسه شده است. همچنین در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته شده که گرچه اینترنت در ایران، گران محسوب نمی‌شود اما با توجه به شرایط موجود «گران تمام می‌شود».

گزارش‌هایی درباره جدال تاکسی‌های اینترنتی، امضای الکترونیکی، تاثیر بلاک‌چین بر عملکرد مک‌دونالد و هوش مصنوعی از منظر حقوقی، دیگر موضوعات این شماره پیوست هستند.

همچنین در این شماره پیوست، می‌توانید گفت‌وگوهایی با رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مدیرعامل هدلینگ تفتا را بخوانید.

پرونده پیوست جهان نیز به موضوع «خودِ کَمّی‌شده» پرداخته است.

مرور کامل پیوست ۱۱۲ را بشنوید

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
https://pvst.ir/eym
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
پیوست جهان
ذره‌بین
رمزارز