ماهنامه پیوست شماره ۳۹

شماره ۳۹ ماهنامه پیوست نگاهی کرده است به شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای که شاید بارها رونمایی شده باشد اما هنوز نمی‌توان به صورت قطع گفت که این طرح به نتیجه رسیده است یا خیر از همین رو تیتر اصلی این شماره از ماهنامه این راه بی‌نهایت انتخاب شده‌است. در بخش خدمت وتجارت علاوه بر اینکه گزارشی تحلیلی در مورد فعالیت فین‌تک‌ها ومسدود سازی آنان نوشته شده است در پرونده‌ای به صورت مجزا به موضوع همیشه در صحنه کارت‌اعتباری پرداخته شده است. موضوعی که به نظر می‌رسد هیچ‌وقت نهایی نخواهد شد. پرونده بخش جهان به موضوع سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها پرداخته است وسعی کرده وضعیت سرمایه‌گذاری روی این کسب و کارهای جدید را در کشورهای مختلف بررسی کند.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/3q
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان