ماهنامه پیوست شماره ۳۸

شماره ۳۸ ماهنامه پیوست به موضوع خرید و فروش محصولات اپل در ایران پرداخته است محصولاتی که تقریبا اکثرشان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، اما طرفداران سفت و سختی را نیز به خود اختصاص داده است. از همین رو تیتر این شماره « خانواده قاچاق شدنی‌ها» انتخاب شده است. بخش خدمت و تجارت نیز به موضوع یو‌اس‌اس‌دی پرداخته شده است و سعی کرده به این سوال پاسخ دهد که آیا این کدهای دستوری پرداخت بسته خواهند شد؟ در پرونده بخش جهان به همزیستی موسیقی و فناوری پرداخته شده و اینکه از فناوری در موسیقی چگونه استفاده شده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/2p
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان