ماهنامه پیوست شماره ۳

شماره ۳ ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «اختلال به‌جای اتصال» در بخش پرونده گزارش ماه به موضوع اختلال در اینترنت پرداخته است و تاثیری که این اختلال می‌تواند در توسعه دولت‌الکترونیکی داشته باشد. اما در بخش گزارش ماه و در پرونده این بخش به صورت خاص به کیف‌پول الکترونیکی اشاره شده است موضوعی که سال‌هاست روی میز مدیران بانکی قرار گرفته است اما هنوز به نتیجه نرسیده و به نظر نمی‌رسد به نتیجه نیز برسد. اگر هنوز نمی‌دانید خودابزاری چیست پس خواندن پرونده این شماره جهان را از دست ندهید. در بخش کتابخانه نیز به بررسی کتاب‌ها و آثار مانوئل کاستلز به عنوان شناخته شده‌ترین و محبوب‌ترین نظریه پرداخت جامعه اطلاعاتی پرداخته شده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4a
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان