ماهنامه پیوست شماره ۵۶

شماره ۵۶ ماهنامه پیوست با تیتر اصلی «فرجام موشک آبی» به موضوع عاقبت تلگرام در ایران و آینده پیام‌رسان‌های بومی پرداخته است. بخش خدمت و تجارت به دوموضوع اصلی پرداخته که یکی پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی است و دیگری موضوع بیت‌کوین و مزایا و معایب استخراج آن در ایران است. در بخش جهان در پرونده ویژه‌ای موضوع بلاک‌چین و آینده آن را مورد بررسی قرار داده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/37
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
راه حل
پیوست جهان