جلد ماهنامه پیوست شماره 115

ماهنامه پیوست شماره ۱۱۵

مالیات الکترونیکی و ثبت صورت‌حساب شرکت‌های بزرگ و کوچک در سامانه سازمان امروز مالیاتی، موضوع تیتر یک شماره ۱۱۵ پیوست است که با توجه به نزدیکی و مهر ماه و پایان مهلت اتصال به این سامانه، از اهمیت زمانی هم برخوردار است. تیتر «داده‌های مالیاتی روی خط» برای پرونده مرتبط با این تیتر انتخاب شده است.

در این پرونده، گفت‌وگو با مدیرعامل یکی از شرکت‌های معتمد مالیاتی به همراه اظهار نظرهایی از سمت شرکت‌های نرم‌افزاری و گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد این موضوع آماده است.

پرونده‌ای با موضوع «فرهنگ طرد»، به همراه گزارش‌های متعددی درباره پایان دو سال وزارت عیسی زارع‌پور، وضعیت پرداخت‌یاری‌ها، امنیت در بانکداری الکترونیکی، مشکلات حوزه تبادل رمز ارز در ایران و برخورد با برخی کسب‌وکارهای فضای مجازی در مرداد ماه امسال از دیگر موضوعاتی هستند که در این شماره پیوست به آنها پرداخته شده است.

همچنین معرفی شرکت مقداد آی‌تی و استارت‌آپ دکتر دکتر از دیگر مطالب این شماره هستند.

مرور کامل پیوست ۱۱۵ را بشنوید:

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
https://pvst.ir/fr9
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
حقوق و فناوری
پیوست جهان
ذره‌بین
رمزارز