ماهنامه پیوست شماره ۱۶

شماره ۱۶ با تیتر «آواربرداری صنفی» به بهانه انتخاب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به بررسی وضعیت انتخابات و چهره‌های احتمالی ریاست این سازمان پرداخته است. پیوست این شماره برای بررسی زندگی و مرور خاطرات یکی از مدیران صنعت فاوای کشور با موسس مادیران و به قولی پدر ماشین‌های اداری ایران گفت‌وگو کرد که خواندن این گزارش خالی از لطف نیست. پرونده خدمت و تجارت این شماره به موضوع پنجره واحد تجارت و اختلاف نظر میان وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک پرداخته است و اینکه پروژه‌ای که از زمان تکفا در دستور کار بوده است هم‌اکنون چه سرنوشتی دارد. الوین تافلر تقریبا یکی از شناخته شده‌ترین چهره‌هایی است که بیشترین تاثیر را در گسترش انقلاب ارتباطی داشته است. در این شماره کتابخانه به مرور آثار وی پرداخته شده است. در بخش جهان این شماره نیز به بررسی روند رو به رشد صنعت خانه‌های هوشمند پرداخته شده است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4m
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان