ماهنامه پیوست شماره ۱۲

شماره ۱۲ ماهنامه پیوست به موضوع حریم خصوصی در فضای مجازی ایران می‌پردازد و تیتر اصلی خود را «عریانی» انتخاب کرده است و سعی شده با نگاهی همه جانبه و گرفتن نظارت کارشناسان این حوزه به چگونگی حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی پرداخته شود. در بخش خدمت و تجارت پرونده اصلی آن در مورد سامانه‌ پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان است و اینکه بالاخره این سامانه وپروژه به مرحله نهایی خود خواهد رسید. کتابخانه این شماره آثار اروینگ گافن به عنوان نماد جامعه‌شناسی خرد در جهان بررسی شده است و اما موضوع همیشه جذاب بیت‌کوین در پرونده اصلی این شماره جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک
http://pvst.ir/4j
ورودی
گزارش ماه
باشگاه مدیران
خدمت و تجارت
راه حل
پیوست جهان