skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر
انتخاب سردبیر

یک ماه مانده به ششمین انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای:

جنگ اولین تلفات را داد، لیستی وجود ندارد

سونیتا سراب‌پور نویسنده میهمان

۳۰ مهر ۱۳۹۹

زمان مطالعه : ۱۰ دقیقه

۲۹ روز بیشتر به زمان برگزاری ششمین انتخابات سازمان نظام صنفی رایانهی زمان باقی نمانده؛ اما هنوز لیست نهایی افراد دو گروه اصلی حاضر در این دور از انتخابات یعنی فراگیر و همآفرین به صورت رسمی منتشر نشده است، تا با کنارهگیری امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و نبرد قدرت بر سر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل انتخابات تهران حتی دوقطبیتر از پیش باشد.

آزاد معروفی به عنوان سرلیست گروه فراگیر و حسین اسلامی که خودش را، نه سرلیست، که سخنران لیست همآفرین میداند، شبهات در مورد کاندیدا شدن افرادی از دو استان مختلف که دو دوره هم در هیات مدیره سازمان فعال بودهاند و احتمال کنارهگیری برخی از حضور در انتخابات را دلیل اصلی منتشر نشدن لیستهای خودشان اعلام میکنند. از سوی دیگر به نظر میرسد ادامه رایزنی با افراد شاخصی مانند، مدیرعامل ایرانسل برای اینکه تنها یک لیست را برای حضور در این انتخابات برگزیند، عامل دیگری است که باعث شده هنوز لیست نهایی فراگیر و همآفرین منتشر نشود. بیژن عباسی آرند در حال حاضر شاخصترین چهرهجمعی است که همچنان برای پرهیز از یک انتخابات دوقطبی و رسیدن به یک راهحل مشترک صنفی تلاش میکنند.

در دو هفته گذشته و بعد از پایان رسمی زمان ثبتنام در ششمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانهای تهران خبرهای مختلفی از شروع مجدد جلسههای گفتوگو بین اعضای لیستفراگیر به عنوان میراثداران صنف و هم آفرین به عنوان نمایندگان نسل جدیدی که وابستگیهایی نیز به بدنه قدرتهای سیاسی و اقتصادی کشور دارند به گوش میرسید؛ ولی حالا دو فرد شاخص این دو لیست یعنی حسین اسلامی و آزاد معرفی در گفتوگو با پیوست تاکید میکنند که دیگر ائتلافی در کار نیست. بسته شدن راه برای رسیدن به یک لیست مشترک بین گروه فراگیر و همآفرین در شرایطی اتفاقی میافتد که تا امروز که روز آخر تکمیل مدارک ثبتنامکنندگان در انتخابات و در آخرین دقایق تا ۱۰ آبان تمدید شد، هنوز لیست نهایی افراد حاضر در این دو گروه هم منتشر نشده است.

هنوز هیچ چیز نهایی نیست

برگزاری ششمین دور از انتخابات سازمان نظام صنفی رایانهای تفاوتهای بسیاری با انتخابات دوره گذشته دارد، چه از نظر ساختار برگزاری که قرار است به دلیل شیوع کرونا الکترونیکی و بر بستر بلاکچین انجام شود و چه از نظر افرادی که به عنوان کاندیدا قرار است در آن شرکت و هیات مدیره جدید را شکل دهند.

حسین اسلامی، مدیرعامل گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک کارآفرین و سخنران لیست هم‌آفرین

بزرگترین غایبان این دور از انتخابات افراد سرشناسی هستند که سازمان را بنا نهادهاند و شنیدن نامشان در بین کاندیداها و حضورشان در بدنه هیات مدیره همیشه به یک قانون نانوشته تبدیل شده بود. با این حال همین غایبان بزرگ که سازمان را در طول یک دهه گذشته و پس از طوفانهای بسیار به ساحل رساندهاند، در پشت پرده تمام تلاششان را به کار بستهاند که اداره این سازمان مردم نهاد، به ادعای آنها به دست افرادی سپرده شود که در همین صنف بزرگ و رشد کردهاند. شاید سنگ بنای شکلگیری لیست «فراگیر» که هنوز هم افراد حاضر در آن نهایی نشده است نتیجه همین تلاشها باشد. آن سوی میدان اما حالا گروهی به نام «همآفرین» شکل گرفته که میخواهد با شعار تحولگرایی پای افراد جدیدتری را به بدنه صنف باز کند، گروهی که دربرگیرنده مدیران استارتآپهای بزرگ کشور تا شرکتهای مشهور فناوری اطلاعات است که به ظن گروه فراگیر، ارتباطات برخی از آنها نگرانیهایی برای مدعیان کلاسیک سازمان نظام صنفی رایانهای ایجاد کرده است.

انتظار میرفت در حالی که امروز به نظر می رسید روز نهایی تکمیل مدارک ثبتنام کنندگان در انتخابات سازمان نصر باشد اما تا ۱۰ آبان تمدید شد، دو گروه فراگیر و همآفرین لیست نهایی خود برای کسب رای از اعضای ۱۸ هزار نفری  این سازمان را منتشر کنند، با این حال آنطور که افراد شاخص در این دو گروه اعلام میکنند هنوز لیستهای آنها نهایی نشده است.

در همین زمینه آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر و سرلیست فراگیر نیز می‌گوید که لیست این گروه نیز همانی است که پیش از این پیوست از آن خبر داده است. معروفی هم تاکید می‌کند که دلیل منتشر نشدن لیست نهایی فراگگیر نیز به خاطر شبهات در مورد افرادی است که دوبار و از دو استان مختلف در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند و همچنین احتمال انصراف برخی از حضور در انتخابات.

آزاد معروفی، مدیرعامل شرکت لاوان ارتباط و سرلیست فراگیر

حسین اسلامی،مدیرعامل گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک کارآفرین که خود را نه سرلیست «همآفرین» که سخنران این لیست میداند در گفتوگو با پیوست عوامل مختلفی را به تاخیر در انتشار لیست نهایی این گروه ارتباط میدهد. او با اعلام اینکه در لیست همآفرین تقریبا همان نامهایی دیده میشود که پیش از این پیوست منتشر کرده توضیح میدهد: «چند موضوع مانع شده که لیست نهایی را منتشر کنیم. اول اینکه برخی افراد حالا برای انتخابات ثبتنامکردهاند که در دو دوره در هیات مدیره سازمان شرکت داشتهاند؛ اما امسال برای حضور در انتخابات از یک استان دیگر کاندید شدهاند. در این زمینه شبهای قانونی وجود دارد که آیا یک فرد میتواند از دو استان مختلف در انتخابات به عنوان کاندیدا ثبتنام کند. از سوی دیگر ممکن است برخی افراد تایید صلاحیت نشوند یا به دلایلی از حضور در انتخابات انصراف دهندبه گفته اسلامی این موضوعات در کنار اینکه برخی افراد هنوز مدارک لازم و استشهادیه لازم را نیز در سایت سازمان تکمیل نکردهاند باعث شده تا آنها لیست نهایی هم آفرین را منتشر نکنند.

معروفی همچنین تاکید میکند که به دلیل این مشکلات تاریخ تکمیل مدارک ثبتنام در انتخابات سازمان نصر  امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۹ به پایان رسید ( تا ۱۰ آبان تمدید شد.) از همین رو در کنار این دو دلیل اعلام شده از سوی اسلامی و معروفی؛ اما به نظر میرسد راضی کردن مدیران شاخص برای حضور در یکی از دو لیست فراگیر و همآفرین هم عاملی است که باعث شده لیستهای نهایی این دو گروه منتشر نشود. آنطور که از صحبتهای اسلامی مشخص است هنوز آنها نتوانستهاند درج نام بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل را در لیست همآفرین نهایی کنند.

اسلامی با اعلام اینکه از ابتدا نام افرادی مانند بیژن عباسی آرند، حکیم جوادی و مازیار نوربخش در لیست همآفرین بوده به پیوست میگوید: «افرادی مانند عباسی، حکیم جوادی و نوربخش در لیست همآفرین حضور داشتند؛ اما به یکباره نام آنها از لیست فراگیر سر درآورد. در حال حاضر موفق به دیدار آقای عباسی نشد‌‌ه‌‌ایم تا برای حضورشان در لیست همآفرین با ایشان گفتوگو کنیم. جلسهای در این زمینه در حال تنظیم است و امیدواریم بتوانیم  ایشان را در لیست همآفرین داشته باشیم

بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل که هنوز نامش در هیچ‌کدام از دو لیست فراگیر و هم‌آفرین نهایی نشده است.

اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود بحثهایی در مورد ائتلاف بین همآفرین و فراگیر آنها نتوانستهاند به تفاهم برسند توضیح داد: «جلسههایی با آقای معروفی و سایر افراد حاضر در لیست فراگیر داشتیم. آنها گفتند که باید رئیس تهران و کشور یک نفر باشد و آن یک نفر هم آقای معروفی، در نهایت هم نایب رئیسی برای لیست همآفرین باشد

او ادامه داد: «آنها با این پیشنهاد راهی برای تفاهم نگذاشته بودند. در نهایت ما قبول نکردیم و قرار شد رقابت سالم داشته باشیم و در لیستهایمان هم افراد مشترک نباشد؛ اما بعد دیدیم که نام افرادی که در لیست ما بوده در لیست فراگیر هم قرار گرفته است

در مقابل اما آزاد معروفی هم خبر میدهد که حضور افرادی مانند عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل در لیست فراگیر نهایی نشده است : «در مورد اینکه آقای عباسی در لیست فراگیر قرار دارد یا خیر  هنوز زود است که صحبت کنیم اما ما تلاش می‌کنیم نام ایشان را در لیست فراگیر قرار دهیم

یک انصراف پر سر و صدا

شاید بزرگترین و البته عجیبترین خبر این دور از انتخابات حضور امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات بود؛ حضوری که با انتقادهای برخی همراه شد. اعلام خبر ثبت نام  ناظمی به عنوان مدیری از بدنه دولت  در این دور از انتخابات حکایت از یک رقابت جدید بین سه ضلع حاکمیت، دولت و صنف در یک سازمان مردم نهاد را میداد، سه ضلعی که در نهایت با انصراف زود هنگام ناظمی از حضور در ششمین انتخابات سازمان نصر دوقطبی شد. ناظمی انتهای هفته گذشته در رشته توییتی دلیل اصلی انصراف خود را نظرات منفی اعلام کرد که  چه از  طریق شبکههای اجتماعی و چه به صورت غیر مستقیم از برخی افراد دریافت کرده بود. 

با این حال حسین اسلامی، میگوید که از حضور هر فردی که به مدیریت بهتر سازمان نظام صنفیرایانهای و ایجاد تغییر در آن کمک کند استقبال میکند ولی او معتقد است اگر حضور شخصی از بدنه دولت نگرانی گروهی دیگر در بین بخش خصوصی را به دنبال داشته باشد باید با تعمل بیشتر به آن نگاه کرد.

او در این مورد به پیوست میگوید: «مطابق قانون ایشان میتوانستند به عنوان سهامدار وارد سازمان شوند؛ اما با توجه به اینکه ایشان رئیس سازمان فناوری اطلاعات هستند و این سازمان ناظر سازمان نصر است این شائبه به وجود آمده بود که چطور کسی که ناظر یک سازمان خصوصی است میخواهد خودش هم در انتخابات آن سازمان شرکت کنداو باور دارد که حضور ناظمی میتوانسته مزیتهای خودش را داشته باشد؛ اما توییتهای منتشر شده از  سمت او در شبکههای اجتماعی موضوع را از واقعیت خودش خارج و به حاشیهکشانده است.

حضورم در این انتخابات فقط برای این بود که معتقدم برای شکلگیری گفتمان بهتر بین بخش خصوصی و دولت، بهتر است یک صندلی در این سازمان نیز به دولت تعلق بگیرد
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

آزاد معروفی هم هرچند معتقد است با توجه به چهره آکادمیک و شناخته شده ناظمی، حضور او در سازمان نظام صنفی رایانهای میتوانست مفید باشد؛ اما با توجه به داشتن جایگاه دولتی او ، کنارهگیری ناظمی از انتخابات را کار پسندیدهای میداند. این درحالی است که امیر ناظمی از حضور در ششمین دور از انتخابات سازمان نظام صنفی رایانهای انصراف داده است با این حال او میگوید که طرح خود برای تغییر ساختار سازمان نصر را تقدیم تیم جدید خواهد کرد.

امیر ناظمی که اکنون رییس سازمان فناوری اطلاعات در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات است در گفتوگو با پیوست تاکید میکند که حضورش در این انتخابات فقط برای این بوده که معتقد است برای شکلگیری گفتمان بهتر بین بخش خصوصی و دولت، خوب است که یک صندلی در این سازمان نیز به دولت تعلق بگیرد. او تاکید میکند که از روز اول اعلام کرده است که قرار نیست در جایگاه رئیس یا نائب رئیس در این سازمان فعال در بخش خصوصی کار کند؛ بلکه میخواهد به عنوان یک عضو در سازمان شرایط تعامل بهتر بین دولت و بخش خصوصی را فراهم کند.

ناظمی با تایید اینکه کنارهگیری از این انتخابات به نفع کسانی است که نسبت به حضورش در انتخابات انتقادهای تندی کردهاند میگوید: «به جز افرادی که بازخوردهای انتقادی در شبکههای اجتماعی نسبت به این تصمیم من اعلام کردهاند، افراد دیگری هم از بدنه بخش خصوصی نسبت به این حضور واکنش منفی داشتهاند

او ادامه داد:‌«در کنار این مخالفتها افرادی هم حضور نداشتند که از تصمیم من دفاع کنند. بنابراین براساس اصل دموکراسی وقتی حضور من در جایی میتواند نگرانی در برداشته باشد و با خواست مثبت افراد همراه نباشد، بهتر است از شرکت در آن جمع انصراف دهم

حضور امیر ناظمی به عنوان فردی از بدنه دولت را برخی به عنوان ابزاری برای کاهش احتمالی قدرت گرفتن نهادهای غیر خصوصی بر ساختار صنفی مثبت ارزیابی کرده بودند. ناظمی معتقد است که احتمال قدرت گرفتن این بخش‌ها در هر نهاد و حوزهای وجود دارد و این مختص به سازمان نظام صنفی رایانهای نیست؛ اما او ترجیح می‌دهد به عنوان عضوی از یک خانواده بزرگ برای کاهش هر خطری عملا هر نهادی از جمله نهادهای حاکمیتی، دولتی، عمومی و غیر عمومی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای فعالیت بهتر این سازمان در آن عضو شوند.

http://pvst.ir/8tj
سونیتا سراب‌پورنویسنده میهمان

  سال ۸۵ و با انتخاب رشته‌ دانشگاهی که نقشی در آن نداشتم وارد حوزه روزنامه‌نگاری شدم و حالا عاشق این کارم. ۱۲ سال است که به صورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کار می‌کنم؛ ۸ سال از این مدت به کار در تحریریه روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران گذشت و با روزنامه‌های سرمایه، هم‌میهن، همشهری و اعتماد نیز همکاری داشتم. از سال ۹۷ مسیر فعالیتم تغییر کرد و در نهایت رسیدم به تحریریه پیوست.

  تمام مقالات

  0 نظر

  ارسال دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  برای بوکمارک این نوشته
  Back To Top
  جستجو