skip to Main Content

محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

پیوست جهان

فرم پایانی ماهنامه پیوست، فرم جهان است. این فرم شامل سه بخش جهان‌نما، پرونده و ضدخاطرات است. در بخش جهان‌نما خبرهای تحلیلی روز در حوزه فناوری را می‌خوانید و در بخش پرونده نیز روندهای مهم فناوری در عرصه بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و این پرونده در قالب مصاحبه و گزارش‌های تحلیلی در اختیار مخاطبان پیوست قرار می‌گیرد. در بخش ضدخاطرات نیز هر ماه یکی از تجربه‌های حمیدرضا نیکدل به عنوان یکی از مدیران با سابقه روابط عمومی را می‌خوانید.

صندلی داغ یک سخنگو

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۴ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

کاش شبانه‌روز بیشتر از ۲۴ ساعت بود

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۴ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

هیچ‌چیز در جهان امن نیست

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

چگونه مصرف‌کننده اخلاق‌مدار فناوری باشیم

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۷ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

اخلاق صفر و یکی

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۹ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

آیا ما صرفاً چرخ‌دنده‌ای در ماشین هستیم؟

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۸ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

به قانون نیاز داریم

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۸ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

ماشین‌ها خنثی نیستند

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

قدرت بدون مسئولیت

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

چه کسی مسئول است؟

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۳ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

هفت پرسش اخلاقی از هوش مصنوعی

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۱ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

بد نباش!

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۶ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

مسئولیت اخلاقی توسعه هوش مصنوعی

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۱ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

در گیرودار بازی جدید

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

با مغزتان بازی نکنید

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۸ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

پر کردن جای خالی

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

جهان در جیب‌های ما

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۱۱ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

مرز ترس یا مزد ترس؟

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۲ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

ناخوشی‌های دیجیتالی

۲۸ آذر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۳ دقیقه

شماره ۷۴

برای بوکمارک این نوشته

Back To Top
×Close search
جستجو