skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

بیش از ۷۱هزار و ۲۷۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ در شاپرک پردازش شد

الهه صالحی الهه صالحی نویسنده میهمان

۲۲ مرداد ۱۴۰۱

زمان مطالعه : ۷ دقیقه

تراکنش بانکی

گزارش اقتصادی شاپرک در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این سال ۳۸ میلیارد و ۸۵۷ میلیون عدد تراکنش با مبلغی حدود ۷۱ هزار و ۲۷۲ هزار میلیارد ریال در این شبکه انجام شده است که نسبت به سال گذشته رشدی ۱۷.۱۵ درصدی در تعداد و ۳۳.۰۵ درصدی در مبلغ یافته است.

به گزارش پیوست، با این‌حال این اعداد اعلام شده، رشد اسمی تراکنش‌ها هستند و درصورتی که تورم‌های سال گذشته را روی این آمار در نظر بگیریم، ارزش حقیقی (ریالی) تراکنش‌ها با کاهشی ۵.۰۹ درصدی روبه‌رو بوده است.

گزارش سال ۱۴۰۰ شاپرک
مقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش سالانه تراکنش‌های شبکه شاپرک

این گزارش در ادامه به عملکرد شاپرک در توزیع ابزار پذیرش پرداخته است. سه ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارت‌خوان توسط شاپرک پشتیبانی می‌شوند که براساس این گزارش در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ بیشتر از ۱۰.۲ میلیون ابزار پذیرش در سراسر کشور توزیع شده است که از این تعداد  ۸۹.۵۱ درصد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، ۶.۵۲ درصد ابزار پذیرش اینترنتی و ۳.۹۷ درصد ابزار پذیرش موبایلی بوده است. با این‌حال آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی ۱۴.۹۵ درصد افزایش و دو ابزار اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۷.۶۵ درصد و ۷.۳۰ درصد کاهش یافته‌اند.

در بخش سهم هریک از این ابزارها از مبلغ تراکنش‌ها نیز ابزار کارت‌خوان فروشگاهی سهم از مبلغی ۸۷.۲۶ درصدی دارد که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشدی ۲.۹۱ درصدی یافته است. سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز از مبلغ تراکنش‌های ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۲.۵۵ درصد و ۰.۱۹درصد بوده است.

در بخش عملکرد شاپرک به ازای نوع خدمت نیز آمارهای گزارش سالانه شاپرک نشان می‌دهند که در سرویس‌هایی مانند خرید کالا و خدمات، مانده‌گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ،  سهم خرید کالا و خدمات ۸۸.۰۱ درصد از کل تراکنش‌ها به لحاظ تعدادی بوده است که این ارقام نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۳۱ درصد رشد یافته‌‌اند.

در بخش سهم ابزارها از تراکنش‌ها به لحاظ مبلغی نیز همان‌طور که انتظار می‌رود، سرویس خرید کالا و خدمات سهمی ۹۸.۵۱ درصدی از کل مبالغ تراکنش‌ها را در اختیار خود داشته‌اند. پرداخت قبض و خرید شارژ نیز در سال ۱۴۰۰ سهم مبلغی ۱.۴۹ درصدی را به دست آورده‌اند که این سهم نسبت به سال ۱۳۹۹ ۰.۸۴ درصد کاهش یافته است.

نیمی از تراکنش‌ها زیر ۲۵ هزار تومان

گزارش سالانه شاپرک در ادامه به دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پذیرش شبکه پرداخته است که براساس آنها در دامنه مبلغی تراکنش‌های کارت‌خوان ابزار فروشگاهی بیشترین تراکنش‌ها در بازه مبلغی بین ۵ هزار تا ۱۵ هزار تومان قرار گرفته‌‌اند و این بازه شامل ۲۲.۰۹ درصد از تراکنش‌ها شده است. آمارهای شاپرک همچنین نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳.۱۸ درصد از تراکنش‌ها مبلغی زیر ۵ هزار تومان و ۳۵.۱۷ درصد تراکنش‌ها بین ۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان بوده‌اند.

این یعنی مجموعا بیشتر از نیمی از تراکنش‌های انجام شده در ابزار کارت‌خوان کمتر از ۲۵ هزارتومان ارزش مبلغی داشته‌اند.

پرداخت الکترونیک سامان در صدر سهم تعدادی تراکنش‌ها

گزارش سالانه ۱۴۰۰ شاپرک در ادامه به سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های حوزه پرداخت الکترونیکی کارت پرداخته است که براساس آن  در بخش سهم از بازار هرکدام از این شرکت‌ها در تعداد تراکنش‌ها مجموعه پرداخت الکترونیک سامان با سهم از بازار ۲۰.۵۳ درصدی در رتبه اول، به پرداخت ملت در اختیار داشتن ۲۰.۱۵ درصد از تراکنش‌ها در جایگاه دوم و تجارت الکترونیک پارسیان با سهمی ۱۸.۵۵ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند.

گزارش سال ۱۴۰۰ شاپرک
سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش‌ها در سال ۱۴۰۰

علاوه‌بر این آمارهای گزارش شاپرک نشان می‌دهند که در این سال سهم تعدادی تراکنش‌های مجموعه آسان‌پرداخت پرشین نسبت به سال قبل شاهد کاهشی ۱.۶۳ درصدی بوده است. اما از سویی دیگر سهم تعدادی مجموعه پرداخت‌ الکترونیک پاسارگاد ۱.۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

گزارش سال ۱۴۰۰ شاپرک
سهم بازار هر شرکت PSP از نظر مبلغ تراکنش‌ها در سال ۱۴۰۰

در بخش سهم بازار هر شرکت PSP از نظر مبلغ تراکنش‌ها نیز، سه PSP برتر با اندکی جابه‌جایی همچنان در صدر قرار دارند. به پرداخت ملت با سهم ۱۹.۶۱ درصدی خود رتبه اول را به دست آورده است و پرداخت الکترونیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان نیز به ترتیب سهمی ۱۷.۶۸ درصدی و ۱۲.۵۱ درصدی از مبالغ تراکنش‌های انجام شده در سال ۱۴۰۰ کسب‌ کرده‌‌اند.

مقایسه سهم همه شرکت‌های PSP از سهم مبلغی در این یک سال نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ سهم مبلغی شرکت به پرداخت ملت از تراکنش‌ها ۲.۸۷ درصد کاهش یافته است اما سهم پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۲.۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

گزارش سال ۱۴۰۰ شاپرک
سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

شاپرک در ادامه سهم تعدادی و مبلغی هریک از شرکت‌های PSP در هریک از ابزارهای پذیرش را مورد بررسی قرار داده است.

بر این اساس در ابزار کارت‌خوان فروشگاهی و ابزار پرداخت موبایلی پرداخت الکترونیک سامان به ترتیب با سهم ۲۰.۵۷ درصدی و ۳۳.۵۲ درصدی بیشترین سهم را در این دو ابزار در اختیار دارد. در سهم از تعداد تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی نیز آسان‌پرداخت پرشین با ۳۱.۹۷ درصد از تعداد تراکنش‌های این ابزار در صدر قرار دارد.

گزارش سال ۱۴۰۰ شاپرک
مقایسه سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

از سوی دیگر این گزارش به سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش هر یک از ابزارهای پذیرش پرداخته است که براساس آن در ابزار پذیرش کارت‌خوان مجموعه به پرداخت ملت سهمی ۱۹.۰۲ درصدی بیشترین سهم را در میان شرکت‌های PSP از مبالغ ابزار کارت‌خوان در اختیار دارد. در دو ابزار اینترنتی و موبایلی نیز پرداخت الکترونیک سامان با سهمی به ترتیب ۴۰.۲۵ درصدی و ۳۸.۹۵ درصدی بیشترین سهم مبلغی از تراکنش‌ها را داراست.

بانک ملت و رتبه اول سهم از تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

گزارش سالانه شاپرک در ادامه به وضعیت بانک‌های صادر کننده و پذیرنده در این سال‌ پرداخته و سهم هریک از بانک‌های پذیرنده را برحسب تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مورد بررسی قرار داده است.

براین اساس در بخش سهم بانک‌ها از تعداد کل تراکنش‌های شبکه پرداخت  بانک ملت با سهم ۱۶.۶۲ درصدی در صدر و دو بانک سپه و ملی به ترتیب با سهمی ۱۴.۸۴ درصدی و ۱۲.۳۷ درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

گزارش سال ۱۴۰۰ شاپرک
سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت

در سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از کل مبالغ نیز بانک ملت در با سهمی ۱۵.۹۱ درصدی در صدر و بانک‌های سپه و تجارت با سهم‌های ۱۲.۱۶ و  ۱۰.۶۸ درصدی در رتبه دوم و سوم قرار دارند. البته آمارهای شاپرک کاهشی ۶.۲۱ درصدی را در سهم از بازار مبلغی بانک ملت نشان می‌دهد و این درحالی است که سهم بانک سپه در این حوزه در این مدت ۳.۲۳ درصد اضافه شده است.

گزارش سال ۱۴۰۰ شاپرک
سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت

در آمارهایی که مربوط به سهم هر بانک پذیرنده از بازار تراکنش‌های ابزارهای پذیرش است، اطلاعات گزارش شاپرک نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ بیشترین سهم از تعداد تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۱۶.۱۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۳۵.۴۰ درصد در اختیار بانک ملت است و بیشترین سهم از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی با ۱۹.۱۵ درصد در اختیار بانک پارسیان است.

از سوی دیگر بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های کارت‌خوان با ۱۵.۹۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۳۷.۴۲ درصد در اختیار بانک ملت بوده و بانک آینده با سهم ۲۲.۳۹ درصدی خود از مبالغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در صدر قرار دارد.

این گزارش در ادامه کارمزد پرداختی هر بانک به ازای هر صد هزار ریال تراکنش خرید را مورد بررسی قرار داده است که براساس آن بانک توسعه صادرات ایران با ۱۶ ریال به ازای هر صد هزار ریال کمترین میزان کارمزد و بانک پارسیان با ۱۷۱ ریال و بانک مشترک ایران- ونزوئلا با ۴۳۹ ریال بیشترین کارمزد را دریافت می‌کنند. نکته جالب این آمار اینجاست که کارمزد بانک مشترک ایران-ونزوئلا در سال ۱۳۹۹، دوازده ریال بوده است و در مدت یک ساله ۴۲۷ ریال افزایش پیدا کرده است.

علاوه بر این، نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر صدهزار ریال تراکنش خرید برای بانک سپه ۱۰۵ ریال، بانک ملی ۱۰۳ ریال، بانک ملت ۸۸ ریال و بانک تجارت ۷۲ ریال است.

متن کامل گزارش سالانه ۱۴۰۰ شاپرک
https://pvst.ir/cy0
الهه صالحی
الهه صالحینویسنده میهمان

  روزنامه نگاری یعنی رشته‌ای که آن را با جان‌ودل انتخاب کردم، برای من از دانشکده عزیز ارتباطات علامه شروع شد و در همان ماه‌های اول به نگارش یادداشت‌های طنز برای «بی‌قانون» رسید؛ با این حال معتقدم که اولین قدم‌های روزنامه‌نگاری را با کارآموزی برای مجله محبوب دوران نوجوانی‌ام، چلچراغ برداشتم و بعد از مدتی به تحریریه خبرآنلاین و سرویس اجتماعی آن پیوستم؛ در این زمان، علاوه بر خبرآنلاین به صورت پروژه‌ای با چندین رسانه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همکاری کردم؛ یکی از این رسانه‌ها هفته‌نامه شنبه بود که مرا با جهان جذاب استارت‌آپ‌ها و فناوری آشنا کرد و در ادامه راه من به پیوست رسید.

  تمام مقالات

  0 نظر

  ارسال دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  برای بوکمارک این نوشته
  Back To Top
  جستجو