skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

گزارش اسفندماه شاپرک نشان داد:

عادت خرید شهروندان در اسفندماه به دوره قبل از کرونا برگشت

۱۷ فروردین ۱۴۰۰

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

روند صعودی تراکنش‌های شاپرکی در روزهای پایانی سال به روال خود بازگشت؛ اگر اسفند ماه ۹۸ هم‌زمان با ورود کرونا به کشور موجب شد تا مردم در خانه بمانند و حجم تراکنش‌های خرید شاپرکی‌اشان به میزان قابل توجهی نسبت به بهمن آن سال کاهش یابد حال با گذشت یک سال از آن زمان و با وجود پابرجا ماندن کرونا در کشور اما به نظر می‌رسد مردم دیگر با زندگی با آن خو گرفته‌اند و به روال گذشته خود بازگشته‌اند. گزارش شاپرک نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های خرید من در ماه پایانی سال نسبت به بهمن ماه ۹۹ بیش از ۹ درصد افزایش داشته است. همین رقم می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت مردم به زندگی عادی خود و در نهایت فراگیرتر شدن کرونا در دوره فقدان واکسن آن باشد.

به گزارش پیوست، تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفندماه ۹۹ نسبت به بهمن ماه ۹/۹۴ درصد رشد داشته است و طبق گزارش شاپرک تعداد تراکنش‌ها از ۲ میلیارد و ۹۳۸ میلیون تراکنش در بهمن ماه ۹۹ به ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تراکنش رسیده است این در حالی است که تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفندماه ۹۸ نسبت به بهمن‌ماه همان سال در حدود ۱/۳۷ درصد کاهش داشته است.

اولین بار تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفندماه ۹۸ نسبت به ماه ماقبل از آن کاهش یافته بود. حال با گذشت یکسال از آن زمان عادت خرید مردم به روال گذشته بازگشته است.

طبق گزارش شاپرک مبلغ تراکنش‌های شاپرک نیز از ۵۰۹ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان در بهمن ماه ۹۹ به ۵۸۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان در اسفندماه ۹۹ رسید.

مقایسه آمار ماهانه تراکنش‌های شاپرک

طبق گزارش شاپرک تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفندماه ۹۹ نسبت به اسفندماه سال ماقبل آن ۴۱/۶۴ درصد افزایش داشت و مقایسه مبلغ تراکنش‌ها نیز نشان‌دهنده افزایش ۷۷/۴۱ درصدی آن است.

مقایسه آمار تراکنش‌های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال ۹۸

کاهش خرید اینترنتی و افزایش خرید حضوری

بازگشت به عادت‌های گذشته خرید خودش را در کاهش میزان تراکنش‌های اینترنتی نیز نشان می‌دهد. از زمان اوج‌گیری کرونا در حدود یک سال گذشته طی ماه‌های متوالی، تعداد ابزارهای پرداخت اینترنتی افزایشی هر چند اندک را نشان می‌داد اما مقایسه آمار اسفندماه با بهمن ماه ۹۹ نشان‌دهنده کاهش ابزارهای اینترنتی است.

ابزار پذیرش اینترنتی در اسفندماه ۹۹ نسبت به بهمن‌ماه همان سال ۰/۴۱ درصد کاهش یافت و در مقابل کارتخوان فروشگاهی ۰/۵۲ درصد افزایش داشته است.

سهم هر یک از ابزار پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه ۹۹

مقایسه سهم تراکنش‌های ابزارهای پرداخت نیز نشان می‌دهد که کارتخوان فروشگاهی همچنان با فاصله زیاد نسبت به سایر ابزارهای پیشتاز این میدان است. کارتخوان فروشگاهی با سهم ۹۰/۶۵ درصدی بیشترین تعداد تراکنش‌ را در بین سایر ابزارهای پذیرش به خود اختصاص داده است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد. شاپرک دلیل استفاده گسترده از کارتخوان فروشگاهی را عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش روی ابزار پذیرش اینترنتی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاه، فراگیر بودن این ابزار و بی‌نیازی به تجهیزات مکمل از قبیل کامپیوتر یا گوشی موبایل عنوان می‌کند. این درحالی‌است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن‌همراه نیاز است.

البته اگر آمار اسفندماه ۹۹ در کنار آمار اسفندماه ۹۸ قرار گیرد مشخص می‌شود که میزان استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی در نهایت طی یک سال افزایش یافته است. در اسفندماه ۹۸ ابزار پذیرش اینترنتی سهمی معادل ۵/۰۵ درصد بازار را در اختیار داشت حال اینکه در اسفندماه ۹۹ این سهم به ۵/۸۸ درصد می‌رسد.

شاخص تعداد متوسط تراکنش‌ها به ازای هر یک از ابزار پذیرش فعال سیستمی

طبق گزارش شاپرک متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اسفندماه گذشته ۲۵۶ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه ماه گذشته افزایشی در حدود ۹/۲۵ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در اسفندماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۰/۸۰ درصدی از ۱۲۲ تراکنش در بهمن ماه ۹۹ به ۱۲۱ تراکنش رسیده است. هر چند این میزان نسبت به سال گذشته رشد داشته است. متوسط تعداد تراکنش‌ها روی ابزارهای پذیرش اینترنتی در اسفندماه سال گذشته ۱۰۱ تراکنش بوده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در اسفندماه ۹۹ با کاهش ۱۴/۶۷ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۴۱۸/۴۹ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۰/۳۵ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۷/۴۷ میلیون ریال به ازای هر ابزار در اسفندماه رسیده است.

بازه تغییرات تراکنشی

طبق گزارش شاپرک در اسفندماه ۹۹ تعداد تراکنش‌های با مبلغ زیر ۵ هزار تومان در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با ۴۲۹ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۵۷۶ عدد تراکنش بوده است. همچنین تعداد تراکنش‌های با مبلغ بین هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان برابر با ۹۹۲ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۴۰۱ عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش‌های با مبلغ بیش از ۲۵ هزار تومان به یک میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۸۹۲ عدد تراکنش رسید.

دامنه مبلغی تراکنش‌های انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی نشان دهنده آن است که بیشترین تعداد تراکنش‌ها در بازه ۱۵ هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان قرار گرفته‌اند و این بازه ۱۷/۹۷ درصد از کل تراکنش‌ها را در بر می‌گیرد.در این ابزار پذیرش حدود ۶۴/۵۴ درصد کل تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵ هزار تومان است.

تراکنش‌های موفق و ناموفق

گزارش شاپرک نشان می‌دهد که حدود ۹۲/۲۷ درصد کل تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک در اسفندماه گذشته موفق بوده است. طبق این گزارش ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۸۶۶ تراکنش موفق انجام شده است و ۲۷۰ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۹۸۴ تراکنش و در حدود ۷/۷۳ درصد تراکنش‌ها ناموفق بوده‌اند.

متن کامل گزارش شاپرک در خصوص ابزارهای پرداخت اسفندماه ۹۹ 

 

 

http://pvst.ir/9t6

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو