skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر
انتخاب سردبیر

انتظار افزایش حقوق ۳۴ درصدی افراد شاغل در حوزه ICT ایران

۲۲ فروردین ۱۴۰۲

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

انتظار افزایش حقوق در گزارش جابینجا

بر اساس گزارش جاب‌ویژن درباره میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ از میان افراد شاغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در سطح کارشناس حداقل ۳۴ درصد، در سطح کارشناس ارشد حداقل ۳۴ درصد و در سطح مدیر حداقل ۳۶ درصد افزایش حقوق را انتظار دارند. همچنین داده‌های جاب‌ویژن، از حقوق زیرخط فقر ۷۵ درصد فعالین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کارشناسان در سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش پیوست، گزارش جاب‌ویژن درباره میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۱ پیش اعلام حقوق مصوب وزارت کار انجام شده است. در این نظرسنجی بیش از ۷۴ هزار نفر در ۷۹ حوزه شغلی و از ۴۵۴ شهر شرکت داشته‌اند.

حوزه دیجیتال مارکتینگ و سئو

از حوزه‌های شغلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، در حوزه دیجیتال مارکتینگ و سئو از بین ۹۳۶ شرکت‌کننده، در سطح کارشناس شاغلین افزایش ۳۵ درصدی حقوق خود را در سال ۱۴۰۲ انتظار دارند در حالی که در سال گذشته ۷۵ درصد افراد شاغل در این سطح کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.

در سطح کارشناش ارشد تقاضای ۲۱ درصد افزایش حقوق دارند، در حالی که، ۷۵ درصد افراد در این سطح در سال گذشته زیر ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند. مدیران این گروه نیز افزایشی ۵۰ درصدی برای حقوق خود را مد نظر دارند. ۷۵ درصد این افراد در سال گذشته زیر ۲۲ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند.

همچنین حداقل و حداکثر حقوق به ترتیب در سطح کارشناسی بین ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان تا ۱۸ میلیون، در سطح کارشناسی ارشد بین ۹ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان تا ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان و در سطح مدیر بین ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان تا ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان پیش‌بینی شده است.

حوزه ترجمه، تولید محتوا، نویسندگی و ویراستاری

در حوزه ترجمه، تولید محتوا، نویسندگی و ویراستاری از ۶۱۰ نفر، در سطح کارشناس خواهان افزایش حقوق ۲۹ درصدی نسبت به سال گذشته هستند. ۷۵ درصد افراد در این سطح در سال گذشته زیر ۹ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.

در سطح کارشناسی ارشد نیز این افراد ۲۸ درصد افزایش حقوق را طلب کرده‌اند در حالی که، در سال گذشته ۷۵ درصد این افراد زیر ۱۲ میلیون حقوق دریافت کرده‌اند. همچنین در سطح مدیر افراد خواهان افزایش ۲۲ درصدی حقوق هستند. ۷۵ درصد افراد در این سطح در سال گذشته زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

بر این اساس، حداقل و حداکثر حقوق در حوزه ترجمه، تولید محتوا، نویسندگی و ویراستاری به ترتیب در سطح کارشناسی بین ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان تا ۱۵ میلیون، در سطح کارشناسی ارشد بین ۶ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان تا ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و در سطح مدیر بین ۹ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان تا ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان پیش بینی شده است.

حوزه توسعه نرم‌افزار و برنامه‌نویسی

در حوزه توسعه نرم‌افزار و برنامه‌نویسی از ۹۰۳ نفر شرکت‌کننده، در سطح کارشناس ۷۵ درصد این افراد در سال گذشته زیر ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان حقوق ماهانه گرفته‌اند و برای امسال افزایش حقوق ۴۸ درصدی به نسبت سال قبل را طلب کرده‌اند.

در سطح کارشناس در حوزه توسعه نرم‌افزار و برنامه‌نویسی حداقل حقوق ۷ میلیون و دویست و حداکثر حقوق نیز ۲۴ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. در سطح کارشناس ارشد نیز افزایش حقوقی ۴۰ درصدی مدنظر شاغلین بوده است که بازه حداقلی و حداکثری حقوق را بین ۱۲ میلیون تا ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان نشان می‌دهد. ۷۵ درصد این افراد در سال گذشته زیر ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.

در سطح مدیر نیز افزایش حقوق ۳۲ درصدی انتظار شاغلین در این سطح بوده است. بر این اساس، حداقل حقوق در این سطح  ۱۹ میلیون و حداکثر حقوق ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان برآورد شده است. ۷۵ درصد افراد در سطح مدیر در سال گذشته زیر ۳۰ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند.

انتظار افزایش حقوق در حوزه برنامه‌نویسی (PHP)

همچنین از ۴۵۵ نفر مشارکت‌کننده برای سنجش میزان حقوق در سال ۱۴۰۲ در حوزه برنامه‌نویسی(PHP) در سطح کارشناس افزایش ۳۱ درصدی دستمزد خود را انتظار داشته‌اند. ۷۵ درصد این افراد در سال گذشته زیر ۱۱ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند. حداقل و حداکثر دریافتی افراد در سطح کارشناس در سال آینده بین ۶ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان تا ۱۹ میلیون و ۲۰۰ پیش بینی می‌شود.

در حوزه برنامه‌نویسی افراد در سطح کارشناسی ارشد ۳۱ درصد افزایش حقوق را در سال جدید انتظار داشته‌اند در حالی که در سال گذشته ۷۵ درصد این افراد زیر ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کرده‌اند. حداقل و حداکثر دریافتی این افراد در سال جدید بین ۸ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

همچنین در سطح مدیر نیز ۳۳ درصد افزایش حقوق مدنظر این افراد بوده است. ۷۵ درصد شاغلین در این سطح در سال گذشته زیر ۳۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که انتظار می‌رود حداقل ۷۵ درصد افراد تا ۳۹ میلیون تومان بر اساس افزایش ۳۳ درصدی دستمزد حقوق بگیرند.

حوزه شبکه، پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

در حوزه شبکه، پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از ۲۰۶۵ شرکت‌کننده در سطح کارشناس ۷۵ درصد افراد زیر ۱۵ میلیون تومان در سال گذشته حقوق دریافت کرده‌اند و برای سال جدید ۳۴ درصد افزایش حقوق را مدنظر دارند. بر این اساس، حداقل و حداکثر حقوق افراد در این سطح از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۰۰ هزارتومان در سال جدید خواهد بود.

در سطح کارشناس ارشد ۷۵ درصد افراد زیر ۲۲ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند و در سال جدید افزایش ۳۸ درصدی حقوق خود را انتظار دارند. در سال جدید حداقل و حداکثر دریافتی افراد شاغل در این سطح بین ۱۳ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

در سطح مدیر در سال گذشته ۷۵ درصد افراد زیر ۲۸ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و برای سال آینده افزایش حقوق ۳۸ درصدی را مد نظر دارند. در نتیجه، در سال آینده حداقل و حداکثر حقوق دریافتی این افراد بین ۱۶ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

https://pvst.ir/eln

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو