هزار میلیارد تومان هزینه یک کلید

۸ دی ۱۳۹۸

با صدای: مهرک محمودی

مدت اپیزود: ۱۰:۳۸

قطع اینترنت چه بر تجارت داخلی و خارجی ایران آورد؟ این قطعی در صورت ادامه یا تکرار چه تاثیر بر کل اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ در شماره ۷۵ ماهنامه پیوست، گزارش در این زمینه به چاپ رسیده است که می‌توانید آن را بشنوید.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

برای بوکمارک این نوشته

http://pvst.ir/777