skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

مرکز پژوهش‌های مجلس: مجلس باید ابلاغ مدل بلوغ شهر هوشمند به‌ شهرداری‌ها را از وزارت کشور مطالبه کند

یگانه کربلایی نویسنده میهمان

۲۶ فروردین ۱۴۰۲

زمان مطالعه : ۴ دقیقه

مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده‌ است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جایگاه نظارتی اجرای ماده (۲۶) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ را برای مطالبه تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شهر هوشمند بومی به شهرداری‌ها را از وزارت کشور مطالبه کند.

به گزارش پیوست، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «پیش‌درآمدی بر تحقق‌بخشی به مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران» می‌گویند: شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتا از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه‌های توسعه پایدار و با هدف رفع چالش‌های رو‌به رشد شهر‌نشینی، ایجاد شده است. بنابراین شهر هوشمند در این عرصه موضوعیت یافته و با توجه به این که مفهومی پویا بوده و شاخص‌های آن همواره در حال تکامل است، باید مورد عنایت ویژه‌ای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.

با افزایش سطح توقعات و پدیدار شدن نیازهای جدید، تنها راهبرد، هوشمندسازی است که با کمک تکنولوژی‌های جدید می‌تواند شهرها را روزآمدسازی کند. شهر هوشمند یک رویکرد آینده‌نگرانه برای کاهش موانع ناشی از افزایش روزافزون جمعیت و شهرنشینی سریع است که به نفع دولت‌ها و همچنین توده مردم است. چالش‌های شهری با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است و از سویی فناوری‌های جدید توانش‌های مشترک دارند و مسائل مشترک نیز در میان شهرها وجود دارد که استفاده از تجربیات ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است. ازاین رو مفهوم بلوغ شهر هوشــمند برای این ایجاد شده که به هدفگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهر هوشــمند چارچوبی بدهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه‌ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شــود و امکان همکاری میان شــهرها را افزایش دهد.

مدل اتحادیه بین‌المللی مخابرات به دلیل اینکه یک مدل جهانی اســت؛ موضوع اســتفاده از تجارب بین‌المللی را تسهیل می‌کند، چون سایر مدل‌های بلوغ به کشــور قابلیت مقایســه بین‌المللی نمی‌دهند و همین طور در شهر مشهد مطالعه‌ای با این چارچوب انجام شده است که بخشــی از بومی‌سازی مدل فوق را محققان در این راســتا انجام داده‌اند، بنابراین این مدل به عنوان مدل قابل بهره‌برداری انتخاب شــده اســت. به طور مثال با توجــه به این امر که یکی از مســائل مهم کشــور در آینده بحث انرژی است؛ شــهر هوشــمند می‌تواند بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر را تســهیل کند و از اتلاف منابعی ماننــد آب جلوگیری به عمــل آورده و در رفــع چالش‌های شــهری موجود موثر و یاری‌رســان مدیریت شــهری باشــد و تاب‌آوری شــهرها بیشتر و قابلیت برنامه‌ریزی در آنها را افزایش دهد.

در سال‌های اخیر موضوع شهر هوشــمند در ایران مورد توجه قرار گرفته شــده است و حتی پنج شــهر تهران، مشــهد اصفهان، تبریز و ارومیه به عنوان شهرهای هوشــمند ایران معرفی شده‌اند. بنابراین مدل بلوغ شهر هوشــمند میتواند چارچوبی برای ســنجش و ارزیابی میزان هوشمندی این شهرها، مقایسه و رقابت پذیری آنها در جهت تسهیل در مسیر دستیابی به این امر فراهم آورد.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: اولویت‌بندی مســائل اصلی در کشــور از جمله بهداشــت و درمان، محیط زیســت، انرژی، آموزش، توجه به اســتفاده از ظرفیــت فناوری‌های نویــن در مدیریت بحران، جابجایــی و ترافیــک و گردشــگری در تدوین برنامه شــهر هوشــمند حایز اهمیت است.

به گفته کارشناسان، ایجــاد زیرســاخت‌های الزام، بکارگیری پایــگاه داده‌های متناســب، تحلیل داده‌هــا به صورت بهنگام، اســتفاده از اینترنت اشــیا و هوش مصنوعی می‌تواند در تســریع این امر موثر واقع شود. از این رو، با توجه به ضرورت حرکت در مســیر هوشمندســازی شــهرها، سازمان شــهرداری‌ها و دهیاری‌ها در وزارت کشور ملزم اســت در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را نیــز به ویژه برای شــهرهای کوچک تدوین کند. بنابراین در جایگاه نظارتی مجلس شــورای اسلامی میتواند اجرای ماده (۲۶) قانون شــهرداری‌ها مصــوب ۱۳۳۴ را بــرای مطالبه تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شــهر هوشــمند بومی به شــهرداری‌ها از وزارت کشــور مطالبه کند.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
https://pvst.ir/elz

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو