skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

تاوان اختلاف بین اتحادیه فناوری و سازمان نصر اصفهان را شرکت‌های فناوری می‌دهند:

پلمب‌ کسب‌وکارهای فناوری به اصفهان رسید

سونیتا سراب‌پور نویسنده میهمان

۱۱ دی ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۶ دقیقه

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

دوازده شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات اصفهان از پلمب شدن خود به درخواست اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه‌ای این استان به دلیل نداشتن مجوز از این اتحادیه خبر میدهند.

اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه‌ای دلیل این تعطیلیهای زنجیرهای در میانه یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی تاریخ معاصر کشور را نداشتن مجوزهای لازم اعلام کرده است و در مقابل مدیران سازمان نظام صنفی رایانهای استان اصفهان اعلام میکنند پلمب این کسبوکارها به دلیل نداشتن مجوز از سمت اتحادیه غیر قانونی است؛ چرا که آنها مجوزهای لازم را از سازمان نصر استان خود دریافتکردهاند.

این شکاف عمیق میان دو نهاد صنفی حاضر در یکی از قطبهای اقتصادی کشور و متوسلشدن یکی از طرفین به ابزار تعطیلی کسب‌وکارهای محلی به عنوان ساماندهی محیط کسب‌وکار باعث نگرانی گسترده در سطح صنفی و ملی شده است.

سازمان نصر: پلمب شرکتهای آی تی غیرقانونی است

آنطور که برخی مدیران شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات خبر میدهند در دو ماه گذشته پلمب و برخورد با آنها از سمت اتحادیه فناوران رایانهبه دلیل نداشتن مجوز شدت قابل توجهای گرفته است. عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان اصفهان هم در گفتوگو با پیوست با تایید این خبر اعلام میکند که در دو ماه گذشته بسیاری از شرکتهای که عضو سازمان نصر اصفهان هستند و مجوزهای لازم را هم از سازمان گرفتهاند با اخطار پلمب و یا پلمب مواجه شدهاند.

«کاظم آیتاللهی» با ابراز تعجب از سیاستی که اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه‌ای در این زمینه در پیش گرفته است به پیوست میگوید: «اتحادیه سالهاست که با ما همکاری خوبی دارد و حتی آنها در سازمان هم عضو هستند و نمایندگان آنها در بخش فروشگاهی حضور دارند؛ اما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده که با وجود تمامی تعاملات مثبتی که تاکنون داشتهایم این اتحادیه از دو ماه گذشته به دنبال ایجاد محدودیت پیش پای شرکتهایی افتاده که از سازمان نصر مجوز فعالیت دارند

آیتاللهی که یکی از چهرههای قدیمی بازار فناوری کشور است و حتی برای یک دوره رییس سازمان نظام صنفی کل کشور هم بوده در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهای فعال در حوزه فناوری باید از اتحادیه هم مجوز بگیرند یا خیر توضیح میدهد: «طبق ماده ۱۲ قانون پدیدآورندگان نرمافزار که سازمان نظام صنفی هم براساس آن شکل گرفته و این قانون به تایید هیات وزیران هم رسیده است، تمامی شرکتهای حقیقی و حقوقی فعال در بازار فناوری اطلاعات باید مجوز فعالیت خود را از سازمان نصر دریافتکنند. از سوی دیگر هم آن دسته از شرکتهایی که در حوزه فروشگاهی و خردهفروشی کار میکنند نیز از اتحادیه فناوران مجوز خود را دریافت کنند

«طبق ماده ۱۲ قانون پدیدآورندگان نرمافزار که سازمان نظام صنفی هم براساس آن شکل گرفته و این قانون به تایید هیات وزیران هم رسیده است، تمامی شرکتهای حقیقی و حقوقی فعال در بازار فناوری اطلاعات باید مجوز فعالیت خود را از سازمان نصر دریافتکنند
کاظم آیت‌اللهی،عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان اصفهان

آنطور که آیتاللهی میگوید شرکتهایی پلمب شدهاز سمت اتحادیه که تعداشان به ۱۲ شرکت هم رسیده هیچ کدام در رسته فروشگاهی فعال نبودهاند. آیتاللهی اظهار میکند که این شرکتهای دارای مجوز از سازمان نصر در شرایطی به درخواست اتحادیه فناوران استان اصفهان پلمب شدهاند که در حال حاضر بیش از دهها شرکت در بخش فروشگاهی بدون دریافت مجوز از اتحادیه در حال فعالیت در این استان هستند.
عضو هیات مدیره سازمان نصر استان اصفهان تاکید میکند که در شرایط اقتصادی کشور که همه به دنبال ایجاد اشتغال و کارآفرینی هستند، رخ دادن چنین اتفاقاتی باعث وارد شدن ضربه بیشتر به اقتصاد کشور و ایجاد نامیدی بیشتر در این فضا است.

اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه‌ای: پلمب شرکتهای آیتی قانونی است

در مقابل این اظهارت اما «مجید کرباسچی» رئیس اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه‌ای استان اصفهان در گفتوگو با پیوست تاکید میکند که آنها نه تنها بر خلاف قانون کاری انجام ندادهاند؛ بلکه برای اجرای درست قانون و نظاممند کردن بازار اقدام به پلمب کسبوکارهایی کردهاند که مجوز لازم را از این اتحادیه نداشتهاند.
مجید کرباسچی در این مورد با استناد به قانون نظام صنفی کشور توضیح میدهد: «در قانون نظام صنفی کشوری ذکر شده که هر شخص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ایجاد کسبوکاری میکند باید مجوز کسب لازم را از اتحادیه مربوط به حوزه کاریاش دریافت کند. یعنی در این قانون اصلا نگفته است که اگر فقط در حوزه فروشگاهی بودید بروید و از اتحادیه مانند اتحادیه فناوران رایانه مجوز کسب بگیریداو تاکید میکند قانون نظام صنفی کشوری که مصوب مجلس است به اساسنامه یک سازمان مانند سازمان نصر ارجعیت دارد و اساسنامه یک NGO قانون نیست.
او در پاسخ به این سوال که چرا در این شرایط اقتصادی به جای تعامل و پیدا کردن راهی بهتر به سمت پلمب کسبوکارها رفتهاند اعلام کرد: «کسبوکارهای فعال در حوزه آیتی باید قانونمند شوند. به جز این ما تمام راهحلها قبل از انجام پلمب را هم طی کرده و یکسره به سراغ پلمب آنها نرفتهایم. ابتدا به آنها توضیح دادهایم، تذکردادهایم، سعی کردهایم آنها را توجیه کنیم که باید از ما مجوز بگیرند و بعد هم برایشان اخطار پلمب ارسال کردهایم و در صورتی که هیچکدام از این موارد توجه نکرده باشند پلمب شدهاند

«در قانون نظام صنفی کشوری ذکر شده که هر شخص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ایجاد کسبوکاری میکند باید مجوز کسب لازم را از اتحادیه مربوط به حوزه کاریاش دریافت کند.»
مجید کرباسچی، رئیس اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه‌ای استان اصفهان

او تاکید میکند که خود وی عضو پیشین هیات مدیره سازمان نصر اصفهان بوده و کاملا با روال کاری این سازمان، هدف تاسیس و اینکه باید چه فعالیتی را انجام دهد آشنا است و هیچ کدام از تصمیمات اتحادیه فناوران رایانه در این زمینه برای رویاروی با سازمان نصر نیست.
کرباسچی همچنین انتشار برخی خبرها در مورد اینکه بعضی شرکتها  پلمب شده با پرداخت یک میلیون تومان به حساب اتحادیه در لحظه رفع پلمب شدهاند را تکذیب میکند و میگوید:‌ «رفع پلمب روال قانونی خودش را دارد و امکان ندارد شرکتی با پرداخت پول در لحظه رفع پلمب شده باشد و اگر پولی به حساب اتحادیه وارد شده برای حق عضویت بوده که این میزان مبلغ تمامش به اتحادیه نمی‌رسد و بخشی از آن طبق قانون در اختیار بخشهایی مانند اتاق اصناف و غیره قرار میگیردکرباسچی تاکید میکند که شرکت پلمب شده از سمت اتحادیه در شرایطی رفع پلمب میشوند که تعهد برای دریافت مجوز از اتحادیه را بدهند و سپس بعد از طی شدن مراحل لازم اداری، به درخواست اتحادیه و ارسال مدارک لازم به نیروی انتظامی فک پلمب میشوند.
به نظر میرسد جنگ قدرت بین نهادهای صنفی و اتحادیههای مربوطه حالا به مشکل جدی تبدیل شده که حل نشدن آن در نهایت به ضرر کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات تبدیل خواهد شد که در شرایط سخت اقتصادی کشور سعی میکنند هنوز شعله امید را روشن نگه دارند.

http://pvst.ir/78m
سونیتا سراب‌پورنویسنده میهمان

  سال ۸۵ و با انتخاب رشته‌ دانشگاهی که نقشی در آن نداشتم وارد حوزه روزنامه‌نگاری شدم و حالا عاشق این کارم. ۱۲ سال است که به صورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کار می‌کنم؛ ۸ سال از این مدت به کار در تحریریه روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران گذشت و با روزنامه‌های سرمایه، هم‌میهن، همشهری و اعتماد نیز همکاری داشتم. از سال ۹۷ مسیر فعالیتم تغییر کرد و در نهایت رسیدم به تحریریه پیوست.

  تمام مقالات

  0 نظر

  ارسال دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  برای بوکمارک این نوشته
  Back To Top
  جستجو