skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

اخبار

تحریریه پیوست

سرپرست وزارت آموزش و پروش:از هر ۱۰۰ دانش‌آموز ۷ نفر به رایانه دسترسی دارد

تحریریه پیوست

۲۹ تیر ۱۳۹۸

زمان مطالعه : ۶ دقیقه

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

در مراسم امضاء تفاهمنام بین وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش در راستای فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی برای هوشمندسازی مدارس اعلام شد که در مناطق دارای امکانات کشور به ازای هر ۱۰۰ دانشآموز تنها ۷ رایانه وجود دارد و در مناطق فاقد امکانات به ازای هر ۱۰۰ نفر دانش‌‌آموز تنها نیم عدد کامپیوتر در دسترس است.

به گزارش پیوست، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم امضاء تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس با اشاره به اینکه در ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه این موضوع مورد توجه قرار گرفته است گفت:‌ «براساس این ماده قانونی وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش موظف شدهاند در موضوع هوشمندسازی مدارس به خصوص در مناطق محروم یک حرکت و گام اساسی بردارند. پیش از این اقداماتی انجام شده بود اما اینکه هوشمندسازی چیست و تکلیف هر دستگاه چیست و باید چگونه اقدامات را پیش برد بحثی بود که باید در مورد اجزای آن به تفاهم میرسیدیماو در ادامه افزود:‌ «بنابر تفاهمی که امروز با وزارت آموزش و پرورش رسیدیم و آن را به امضا رساندیم تامین لایه زیرساخت و ارتباطات مدارس بر عهده وزارت ارتباطات است و ما موظف میشویم مدارس کشور را به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال ۹۸ متصل کنیماو تاکید میکند که براساس برنامه ششم توسعه این اتصال در مناطق محروم باید به صورت رایگان باشد و در مدارس مناطق شهری طبیعتا تامین هزینه شود. به گفته او در این زمینه قرار است تعرفههای ویژهای در نظر گرفته شود تا مدارس با قیمت ارزان به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

جهرمی با اشاره به موضوع دوم این تفاهم نامه گفت:‌ «موضوع دوم در لایه خدمات است. مدرسهای هوشمند است که خدمات هوشمند در آن ارائه شود. مکانیزم حضور و غیاب، ارزیابی معلمان و دانشآموزان و همچنین مکانیزم نظارتی آموزش و پرورش بر سطوح تعلیم باید در فرآیندها و به کمک اپلیکیشنها مدیریت شود. در این حوزه کار را به بخش خصوصی و استارتآپها سپردهایم که با نظارت مشترک ما و وزارت آموزش و پرورش فعال میشوندآنطور که جهرمی در این نشست اعلام کرد شرکتها بعد از دریافت تایید از وزارت ارتباطات باید محصولات خود را به صورت خدمات ابری به مدارس عرضه میکنند. جهرمی در ادامه داد: «موضوع سوم مورد توجه در این تفاهمنامه تجهیز مدارس است. مدارس باید به تجهیزاتی مجهز شوند که آنها را هوشمند میکند. بخشی ازا ین تجهیزات مربوط به رایانه در مدارس و بخشی دیگر مربوط به بوردها هوشمند مورد استفاده در مدارس میشود و در واقع امکاناتی که ظرفیت استفاده از فناوری در مدارس فراهم میکند.» به گفته او در تفاهم نامه اجرای این موضوع بر عهده وزارت اموزش و پرورش گذاشته شده است.

همچنین در این مراسم سید جواد حسینی، سرپرست آموزش و پرورش هم  در رابطه با این تفاهمنامه و با اشاره به شعار  راهبردی این وزارتخانه یعنی «تردد امواج به جای تردد افراد» بهترین راه برای رسیدن به این شعار را هوشمندسازی مدارس اعلام کرد. او با ارائه آماری از وضعیت هوشمندسازی مدارس کشور گفت:‌ « هرچند برای ما قانع کننده نیست اما در حالحاضر بیش از ۱۲۲ کلاس ما هوشمند است،یعنی ۲۲ درصد کلاسهای درس کشور. ۷۷ هزار مدرسه از ۱۰۷ هزار  مدرسه به نوعی به خدمات اینترنتی و شبکه الکترونیکی متصل هستند. همچنین در حال حاضر در مناطق برخوردارمان به ازای هر ۱۰۰ دانشآموز ۷ کامپیوتر وجود دارد؛ اما در مناطق نابرخوردار متاسفانه به ازای هر ۱۰۰ دانشآموز نیم عدد کامپیوتر وجود دارد و تاکنون هم ۱۲ هزار محتوای هوشمند آموزشی تولید کردهایم که امیدواریم با تفاهمنامه امروز هوشمندسازی سرعت ببخشداو با اشاره به کارکردهای هوشمندسازی برای وزارت آموزش و پرورش افزود:‌ «اولین کارکرد هوشمندسازی کاهش هزینههای آموزش وپرورش است. از سوی دیگر استاندارد کیفی نظام تعلیم و تربیت نیز ارتقا پیدا میکند و اجزای موثر در تعلیم و تربیت استاندارد نیز در یک بستر ارزان، ساده، سریع و دقیق محیا میشود».او تاکید کرد که وزارت آموزش و پرورش با هوشمندسازی مدراس به دنبال اجرای عدالت آموزشی در سراسر کشور است.

تفاهمنامهای برای تقسیم مسئولیت

امروز در حالی تفاهمنامه همکاری بین وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس به امضا رسید که از دهه ۸۰ و با اجرای طرح تکفا تا کنون بارها بر هوشمندسازی مدارس تاکید شده اما تاکنون هیچکدام از برنامهها و سیاستگذاریها در این زمینه به نتیجه ملموسی ختم نشده است.

محمدجواد آذری جهرمی در این نشست خبری و در پاسخ به سوال پیوست که این تفاهمنام با تفاهمنامههای دیگر در این زمینه چه تفاوتی دارد گفت: «از زمان تکفا تا الان موضوع هوشمندسازی مدارس یک قانون نبوده است. در برنامه ششم توسعه هوشمندسازی تبدیل به قانون شد. در ماده ۶۹ این قانون تکلیف شده که وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش روی این موضوع کار کننداو افزود:‌ «این تفاهمنام، تفاهم نامهای نیست که ما برویم و مدارس هوشمند کنیم؛ چرا که آن قانون است و ما موظفیم مدارس را هوشمند کنیم. این تفاهمنامه در رابطه با این است که چگونه هوشمندسازی را انجام دهیم  و تقسیم مسئولیت ملی بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات برای هوشمندسازی چیست. ضمانت اجرای این موضوع هم ضمانت قانون است و باید انجام شودوزیر ارتباطات اما در ادامه تاکید میکند که اجرای درست این تفاهمنامه نیاز به بودجه کافی دارد:  «اجرای قانون یک گلوگاههایی دارد و این گلوگاه هم بودجه است. اگر مرجع تصویبکننده قانون بودجه لازم برای این موضوع را در نظر بگیرد این کار پیش خواهد رفت. اما اگر بودجه لازم در نظر گرفته نشود و تخصیص هم پیدا نکند طبیعتا کار پیش نخواهد رفتبراساس اظهارات جهرمی  تا قبل از تفاهمنامه امروز بیشتر صحبتها در زمینه هوشمندسازی مدارس کلی و جنبه نظری داشت که حالا سعی شده با این تفاهمنامه گامهای عملی برداشته شود  

در همین زمینه سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز به پیوست گفت:‌ «آموزش و پرورش ما حاکمیتی است؛ اما همان حاکمیت میگوید همه اجزای جامعه را برای ارتقا تعلیم و تربیت به کار بگیرید. لذا یکی از سیاستهای بسیار جدیمان توسعه مشارکت برای ارتقا نظام تعلیم و تربیت در همه ابعاد استاو افزود:‌« یک سوم مدارس کشور را مجمع خیرین مدرسهساز میسازند. برای هوشمندسازی مدارس قطعا  از همه ظرفیتها باید استفاده کنیم. یعنی ظرفیت دولت، بخش عمومی، خصوصی. اما هر شرکتی که  بخواهد به این پروژه وارد شود از لحاظ فنی وزارت ارتباطات ناظر است و از لحاظ محتوایی وزارت آموزش و پرورشبه گفته او این تفاهم نامه گامی جدی در زمینه گرفتن مشارکت همه بخشها برای پیادهسازی مدارس هوشمند است.

http://pvst.ir/62e

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو