skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

اخبار

تحریریه پیوست

استفاده از پتانسیل اتاق بازرگانی برای سیاست‌گذاری در صنعت فاوا

تحریریه پیوست

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

زمان مطالعه : ۶ دقیقه

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

پایان نهمین انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و راهیابی تمامی کاندیداهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و البته شرکتهای استارتآپی به این اتاق امید دوبارهای به این صنعت برای حل مشکلات و معضلاتشان ایجاد کرده است.
به گزارش پیوست،‌از یک هفته پیش و با شروع تبلیغات کاندیداها در سراسر کشور برای رسیدن به کرسیهای اتاق بازرگانی استانهای مختلف، اتاق بازرگانی تهران نیز به سنت همیشگی خود کاندیداهای موردنظرش را معرفی و تبلیغات برای آنها را آغاز کرد. دو ائتلاف در انتخابات اتاق بازرگانی تهران نقش کلیدی داشتند؛ یعنی ائتلاف «تحولخواهان» با حضور افرادی از جمله عسگر اولادی و حمید حسینی و دیگری ائتلاف «برای فردا» با سرلیستی مسعود خوانساری که ریاست فعلی اتاق تهران را نیز در اختیار دارد.
کاندیداهای بخش استارتآپی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در ائتلاف «برای فردا» زیر یک چتر گرد هم جمع شدند تا بتوانند با توجه به نقش این صنعت در رشد اقتصاد کشور صندلی هم در مهمترین نهاد تصمیمگیر و سیاست‌گذار برای صنایع مختلف کشور را داشته باشند.

آنطور که نتایج  نهمین انتخابات اتاق بازرگانی تهران که شب گذشته (۱۱ اسفند) منتشر شد نشان میدهد، در این انتخابات کاندیداهای ائتلاف فراد برگ برنده را در دست داشتند. تا جایی که هر ۴۰ کاندیدا حاضر در این ائتلاف توانستند به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران راه یابند.

براساس گزارشهای منتشر شده در گروه بازرگانی؛ افشین کلاهی (مدیرعامل شرکت رهنگار فردا) با ۱۴۴۷ رای، شهاب جوانمردی (مدیرعامل هلدینگ فناپ)‌ با ۱۴۳۸ رای، سیدمجید صدری (مدیرعامل شرکت مخابرات ایران) با ۱۴۲۷ رای، محمدرضا طلایی ( رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار) با ۱۴۲۷ رای و مجید حسینی نژاد( موسس شرکت علیبابا) با ۱۴۲۱ رای  موفق شدند وارد اتاق بازارگانی تهران شوند. از سوی دیگر نیز در گروه صنعت،؛ علیرضا کلاهی صمدی (عضو هیاتمدیره سرآوا و دیجیکالا و مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر) با ۱۳۷۴ رای و فرزین فردیس ( عضو هیات مدیره پارس سامان و صباسل)‌  با ۱۳۵۶ رای از جمله دیگر نمایندگان بخش فاوا بودند که توانستند در نهمین انتخابات اتاق بازرگانی پیروز  شوند.

تلاش برای سیاستگذاری در صنعت فاوا

کاندیداهای برنده بخش فاوای کشور حالا با راهیابی به اتاق بازرگانی تهران مهمترین هدفشان را تمرکز بر نقش داشتن در سیاستگذاریهای کشور برای این صنعت اعلام میکنند.

شهاب جوانمردی، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، پس از موفقیتش در انتخابات اتاق بازرگانی، صنابع، معادن و کشاورزی تهران در گفتوگو با پیوست اعلام میکند که اگر میخواهیم به صورت جدی در سیاستگذاری نقش داشته باشیم باید وارد اتاق بازرگانی شویم. جوانمردی معتقد است که هر چند سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با توجه به پشتوانه قانون نظام صنفی رایانهای، در بسیاری از وجوه میتواند تاثیرگذار باشد؛ اما وقتی در بخشهای دیگر اثرگذار خواهد شد که بتوان از پتانسیل اتاق بازرگانی نیز برای آن استفاده کرد.

مدیرعامل هلدینگ فناپ در گفتوگو با پیوست در مورد نقش مدیران صنعت فاوا در اتاق بازرگانی تهران میگوید: «نمیتوان آناتومی کسب و کار را نادیده گرفت. اگر میخواهیم کار صنفی جدی انجام دهیم باید روی بستر سازی این فعالیت کار کنیم. طی دورههای مختلف همیشه اختلاف نظرهایی میان صنف و اتاق وجود داشته است که رفع کردن بخشی از این اختلاف نظرها به دلیل اینکه واقعی یا ریشهای نیست بسیار ساده قابل حل است؛ اما مساله زمانی جدی میشود که نتوان از پتانسیلهای هر دو استفاده کرد و از جایگاه صنف برای سیاست‌گذاری بهره برد

او با اشاره به اینکه تقریبا برنامهریزی برای حضور مدیران فاوا در اتاق بازرگانی از ۴ سال پیش آغاز شده است اعلام میکند: «باید با ساختار و روابط اتاق آشنا شویم و پس از آن بتوان برنامه دقیق برای نحوه حضور طراحی کرد؛ اما افزایش حضور افراد فناوری پایه در اتاق میتواند در تصمیمگیریهایی که برای این بخش اقتصادی کشور گرفته میشود موثر باشد
به باور او حضور اعضای نظام صنفی رایانهای در ائتلاف برای فردا نشان میدهد که این نگرش تحولخواهی در این تیم وجود دارد و در نهایت اتاق نیز پذیرفته است مشروعیتش زمانی پایدار خواهد ماند که بتواند کسب و کارهای نوبنیاد و فناوری پایه را نیز در خود جای دهد و بپذیرد.

خلق ارزش در اقتصاد ایران

این دور از انتخابات اتاق بازرگانی تهران یک تفاوت قابل توجه با دورههای گذشته خود داشت و آن حضور کاندیداهایی از بخش شرکتهای نوپا یا استارتآپی کشور بود. در این دوره از انتخابات مدیران شرکتهایی همچنون علیبابا ودیجیکالا نیز به عنوان کاندیدا در این اتاق حضور داشتند و توانستند با کسب آرای مورد نیاز برای اولین بار به این اتاق راه پیدا کنند.

مدیران کسبوکارهای نوپا دلیل حضور خود در نهمین انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع کشور را کمک به ایجاد خلق ارزش در اقتصاد کشور اعلام کردند. علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات مدیره دیجیکالا و یکی از کاندیداهای عضو ائتلاف «برای فردا» که در انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی تهران پیروز شده است در گفتوگو با پیوست در مورد دلیل حضورش در این انتخابات گفته بود: «این کسبوکارها، پارادایمهای جدیدی در اقتصاد ایران هستند و مشکلات و مسائل گوناگونی برای آنها وجود دارد. صورتهای مالی این شرکتها از سوی نظام بانکی ایران هنوز قابل درک نیست و این شرکتها نمیتوانند تسهیلات بانکی بگیرندبه گفته کلاهی صمدی اگر به کسبوکارهای جدید نیاز داریم باید بتوانیم آنها را واقعا وارد فضای تجاری ایران و پارادایم اقتصادی کشور کنیم؛ چرا که با وجود داغ شدن بازار این نوع شرکتها و صحبتهای مثبتی که درباره آنها میشود هنوز به طور جدی وارد فضا تجاری کشور نشدهاند.
در همین زمینه مجید حسینینژاد، موسس علیبابا و دیگر کاندیدای راه یافته به  اتاق بازرگانی تهران و  عضو ائتلاف «برای فردا» نیز معتقد بود که حضور نمایندگان کسبوکارهای نوپا در این اتاق میتواند به حل مشکلات و موانع توسعه آنها در بازار تجاری کشور کمک کنداو در گفتوگو با پیوست درباره مشکلات کسبوکارهای نوپا و نقش اتاق بازرگانی برای تسهیل فعالیت اعلام کرده بود:‌ «آنچه به استارتآپها و کسبوکارهای دانشبنیان آسیبمیزند، نداشتن نگاه اقتصادی و تمرکز صرف بر بحث توسعه است. از سوی دیگر کسبوکارهای سنتی هم وقتی میخواهند روی حوزههای جدیدی همچون تکنولوژی سرمایهگذاری کنند به دلیل ساختارهای منابع انسانی سنتیخود که متناسب با شرکتهای تکنولوژی و دانشبنیان نیست در این زمینه شکست میخورند و همان مدیریت سنتی را اعمال میکنند

حالا و با موفقیت چشمگیر کاندیداهای بخش فاوا و استارتآپ کشور در انتخابات اتاق بازرگانی تهران باید منتظر ماند و دید آیا این نمایندگان که در صنفهای دیگر از جمله نظام صنفی رایانهای کشور هم حضور دارند& میتوانند با استفاده از پتانسیل این نهادها مشکلات صنعت فاوا و کسبوکارهای نوپا در کشور را از میان بردارند یا خیر.

http://pvst.ir/5tk

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو