skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

طبق گزارش تیرماه ۱۴۰۰ شاپرک

تورم تیرماه ارزش حقیقی تراکنش‌ها را کاهش داد

الهه صالحی الهه صالحی نویسنده میهمان

۱۹ مرداد ۱۴۰۰

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

تورم نقطه به نقطه خرداد ماه نسبت به تیرماه موجب شده تا هر چند مبلغ تراکنش‌های انجام شده در شبکه پرداخت کشور افزایش یابد و ارزش اسمی تراکنش‌ها معادل ۱/۴۲ درصد رشد کند اما اگر اثرات تورمی را از مبلغ تراکنش‌ها کسر کنیم ارزش حقیقی تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور ۲/۰۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش پیوست، طبق گزارش منتشر شده شاپرک در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد تراکنش‌های انجام شده در تیرماه گذشته به بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تراکنش به ارزش بیش ۵ میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال می‌رسد. طبق این گزارش تعداد تراکنش‌ها نسبت به ماه گذشته ۲/۰۴ درصد و مبلغ تراکنش‌ها در حدود ۱/۴۲ درصد رشد کرده است.

هر چند میزان تراکنش‌ها از نظر مبلغی رشد را نشان می‌دهد اما با کسر اثرات تورمی مشخص می‌شود که ارزش تراکنش‌ها کاهش یافته‌اند. طبق آمار اعلام شده از سوی شاپرک ارزش حقیقی تراکنش‌ها نسبت به ارزش اسمی تراکنش‌ها در خردادماه ۲/۰۵ درصد کاهش یافته است.

مقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش‌های شاپرک

ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی را نشان می‌دهد. مقایسه داده‌های ارائه شده از سوی شاپرک نشان می‌دهد که ارزش اسمی تراکنش‌های تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته یعنی تیرماه ۱۳۹۹ هر چند ۷/۸۲ درصد رشد را نشان می‌دهد اما در مقابل ارزش حقیقی آنها ۲۴/۹۵ درصد کاهش داشته است.

تغییر نامحسوس سهم ابزارهای پذیرش

در بحث ابزارهای پذیرش شاپرکی که شامل کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی هستند، تعداد این ابزارها در تیرماه ۱۴۰۰ افزایش یافته که در این میان ابزار پذیرش اینترنتی با ۱/۵۵ درصد افزایش در رتبه نخست و ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نیز به ترتیب ۱/۰۲درصد و ۱/۴۴ درصد افزایش یافته است.

سهم تعدادی هر یک از این ابزارهای پذیرش در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ماه تغییر چندان محسوسی نداشته و کارتخوان‌های فروشگاهی با در  دست داشتن ۷۵/۸۷درصد از ابزارهای پذیرش همچنان در صدر و ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب ۱۲/۷۵درصد و ۱۱/۳۸درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

این رتبه بندی در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها هم صدق می‌کند و کارتخوان‌های فروشگاهی ۹۰/۳۸درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. ۹درصد باقی مانده هم بین دو ابزار دیگر تقسیم شده و ۶/۱۵درصد سهم ابزار اینترنتی و ۳/۴۷درصد سهم ابزار پذیرش موبایلی از تراکنش‌های انجام شده است.

این گزارش اعلام می‌کند که متوسط تراکنش هر ابزار شاپرکی در تیرماه سال جاری ۲۶۵ تراکنش بوده که نسبت به ماه قبل افزایشی ۰/۶۲ درصدی داشته است. نکته جالب اینکه این ماه نسبت به ماه قبل متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی  ۲/۸۱درصد کاهش یافته و از ۱۳۰ تراکنش در خردادماه به ۱۲۸ تراکنش در این ماه رسیده است. این درحالی است که متوسط تعداد تراکنش در ابزار پذیرش موبایلی نسبت به ماه قبل ۱/۴۹درصد افزایش نشان می‌دهد.

گزارش ارائه شده تیرماه ۱۴۰۰ توسط شاپرک نشان می‌دهد که در این ماه به لحاظ تعدادی ۸۸/۰۱ درصد خدمات ارائه شده توسط این شبکه از نوع خرید کالا و خدمات بوده است که نسبت به ماه قبل کاهشی ۰/۲۲ درصدی داشته است. از سوی دیگر به لحاظ مبلغ تراکنش‌ها خرید کالا و خدمات ۹۸/۴۵درصد مبلغ تراکنش‌ها را در اختیار دارند و ۱/۵۵ درصد دیگر به پرداخت قبوض و خرید شارژ اختصاص دارد.

به پرداخت ملت، همچنان در صدر

براساس گزارش ارائه شده شاپرک در تیرماه ۱۴۰۰ در بخش سهم تعدادی شرکت‌های PSP از تراکنش‌ها شرکت «به پرداخت ملت» با در دست داشتن ۲۰/۲۰درصد تراکنش‌های بازار همچنان در صدر و پرداخت الکترونیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان به ترتیب با اختصاص ۲۰/۱۷ درصد و ۱۸/۷۲ درصد تراکنش‌ها در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. سایان کارت با ۰/۷۵درصد از تراکنش‌ها نیز در رتبه آخر قرار دارد.

سهم بازار هر شکرت PSP از نظر مبلغ تراکنش‌ها در تیرماه ۱۴۰۰

رتبه بندی مبلغی هم مانند تعدادی است. به پرداخت ملت ۱۹/۹۳درصد از سهم مبلغی تراکنش‌های بازار را در تیر ماه ۱۴۰۰ در اختیار داشته و این درصد برای پرداخت الکترونیک سامان و تجارت الکترونیک پارسیان به عنوان رتبه‌های دوم و سوم به ترتیب ۱۶/۷۷ و ۱۲/۷۲درصد بوده است.

سهم بازار هر شرکت PSP از نظر تعداد تراکنش‌ها- تیرماه ۱۴۰۰

در بحث سهم شرکت‌های PSP از ابزارهای پذیرش، بیشترین اختلاف سهم تعدادی بین خرداد و تیر۱۴۰۰ متعلق به آسان پرداخت پرشین است. سهم تعدادی از تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی این شرکت نسبت به ماه گذشته کاهشی ۰/۲۲درصدی را تجربه کرده است.

براساس این گزارش در سهم مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP  از مبلغ تراکنش‌های انجام شده، سهم به پرداخت ملت در تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته از مبلغ تراکنش‌های فروشگاهی کاهشی ۰/۳۶ درصدی را تجربه کرده است.

مقایسه سهم هر شرکت PSP از نظر تعداد هریک از ابزارهای پذیرش

در سهم از مبلغ ابزار پذیرش اینترنتی نیز شرکت پرداخت الکترونیک سامان بیشترین کاهش را به خود اختصاص داده است و در ماه جاری نسبت به ماه گذشته کاهشی ۲/۶۵درصدی را به ثبت رسانده است.

اما در سهم مبلغی ابزار موبایلی، به پرداخت ملت، صدرنشین PSPها افزایشی ۵/۴۵ درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

https://pvst.ir/aov
الهه صالحی
الهه صالحینویسنده میهمان

  روزنامه نگاری یعنی رشته‌ای که آن را با جان‌ودل انتخاب کردم، برای من از دانشکده عزیز ارتباطات علامه شروع شد و در همان ماه‌های اول به نگارش یادداشت‌های طنز برای «بی‌قانون» رسید؛ با این حال معتقدم که اولین قدم‌های روزنامه‌نگاری را با کارآموزی برای مجله محبوب دوران نوجوانی‌ام، چلچراغ برداشتم و بعد از مدتی به تحریریه خبرآنلاین و سرویس اجتماعی آن پیوستم؛ در این زمان، علاوه بر خبرآنلاین به صورت پروژه‌ای با چندین رسانه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همکاری کردم؛ یکی از این رسانه‌ها هفته‌نامه شنبه بود که مرا با جهان جذاب استارت‌آپ‌ها و فناوری آشنا کرد و در ادامه راه من به پیوست رسید.

  تمام مقالات

  0 نظر

  ارسال دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  برای بوکمارک این نوشته
  Back To Top
  جستجو