skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

بررسی بیش از هشت هزار شکایت توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در طول سه سال

بهناز توحیدی نویسنده میهمان

۴ تیر ۱۳۹۹

زمان مطالعه : ۶ دقیقه

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گزارشی به شکایت‌های ثبت‌شده از کسب‌وکارهای مجازی از سال ۹۷ تا ۹۹ پرداخته است. براساس این گزارش اتحادیه در این سه سال هشت هزار و ۲۴۵ مورد شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه را مورد بررسی قرار داده و  همچنین  ۸۳ درصد از شکایت‌های ثبت شده در پنل اتحادیه مختومه اعلام شدند و باقی شکایت‌ها در مرحله «منتظر بررسی کارشناس»، «منتظر بررسی شاکی»، «پیگیری عدم پاسخ کسب‌وکار»، «منتظر پاسخ کسب‌وکار» و «ارجاع به مراجع قضایی» قرار دارند و ۱۰ درصد از شکایت‌ها هم لغو شده‌اند.

به گزارش پیوست، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این گزارش با نام «شکایات ثبت شده از سال ۹۷ تا ۹۹» اعلام کرده است که در این سال‌‌ها شکایت‌های ارجاع شده از سمت نماد الکترونیکی، وزارت صنعت و معدن و اتاق اصناف مورد بررسی قرار داده و به آنها پاسخ داده است. بر این اساس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از سال ۹۷ تا ۹۹، ۵۴۵ مورد شکایت از سوی وزارت صمت را بررسی کرده و مورد پاسخ قرار داده است. اتحادیه همچنین ۱۷۸ فقره شکایت ارجاع شده از سمت اتاق‌های اصناف تهران را هم بررسی کرده است.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۷۲۳ شکایات ارجاع شده از اتاق اصناف ایران و وزارت صمت پاسخ داده است

 

طبق این گزارش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی علاوه بر بررسی شکایت‌های ثبت شده بر پنل وب‌سایت خود، شکایت‌های ثبت شده در پنل نماد اعتماد الکترونیکی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. براساس بررسی اتحادیه، دو هزار و ۱۷۵ فقره شکایت در پنل نماد اعتماد الکترونیکی ثبت شده که توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مورد بررسی و پاسخ قرار گرفته است. در این شکایت‌ها موضوع «عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا» با ۴۷ درصد بیشترین شکایت را به خود اختصاص داده است. پس از آن «مغایرت کالا و خدمت تبلیغ شده در وب سایت» با ۵۰۱ فقره شکایت یعنی۲۳ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی علاوه بر شکایت‌های ثبت شده بر پنل خود، شکایت‌های ثبت شده بر پنل نماد الکترونیکی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد

طبق این گزارش، اتحادیه در ۹ حوزه «عدم تحویل به موقع کالا»،«تبلیغ خلاف واقع»، «عدم پاسخگویی شرکت به نارضایتی مصرف‌کننده»، «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات»، «عرضه کالا غیرمجاز»، «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده»، «تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده»، «دریافت مبلغ اضافی از مصرف‌کننده» و «سایر» شکایت‌های کاربران را بررسی کرده است که موضوع «عدم تامین کالا یا ارائه خدمت» با ۲۰/۹۲ درصد بیشترین شکایت‌ها را به خود اختصاص داده است و حوزه «نقض حفاظت از داده‌‌های مصرف‌کننده» با ۱/۱۲ درصد کمترین شکایت را دارا بوده است.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شکایت کاربران را در ۹ حوزه گوناگون مورد بررسی قرار می‌دهد

در این گزارش همچنین شکایت‌های ثبت شده از سال ۹۷ تا ۹۹ به تفکیک کسب‌وکارهای عضو و کسب‌وکارهای غیر عضو مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش شکایت‌های ثبت ‌شده از کسب‌وکارهای عضو اتحادیه حوزه «سایر» با ۲۷/۵ درصد بیشترین شکایت‌ و حوزه «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» کمترین شکایت را دارا بودند.

در زمینه شکایت‌های ثبت شده از کسب‌وکارهای غیرعضو که در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ثبت شده است، «عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت» با۴۱/۲ درصد بیشترین شکایت و همانند کسب‌وکارهای عضو اتحادیه، موضوع «نقض حفاظت از داده‌‌های مصرف‌کننده» با ۲/۹ درصد کمترین شکایت را به خود اختصاص دادند.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین به تفکیک کسب‌وکارهای عضو و غیرعضو شکایت‌های ثبت شده را بررسی کرده است

بررسی شکایت‌های ثبت‌شده به تفکیک سال:

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این گزارش همچنین به تفکیک هر سال کل شکایت‌های ثبت ‌شده و شکایت‌های کسب‌وکارهای عضو اتحادیه و غیر عضو را هم مورد بررسی قرار داده است.

براین اساس در سال ۹۷، در کل هزار و ۴۵۶ شکایت از کسب‌وکارها مجازی در پنل اتحادیه ثبت شده بود که از این تعداد، هزار و ۱۴۳ فقره شکایت متعلق به کسب‌وکارهای عضو و ۲۶۷ فقره شکایت متعلق به  کسب‌وکارهای غیر عضو است. در این سال بیشترین شکایت در حوزه «سایر» با ۳۰/۹ درصد ثبت شده است. در بخش «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» با ۱/۴درصد کمترین شکایت وجود داشت.

طبق تفکیکی که در این گزارش صورت گرفته در سال ۹۷، در حوزه «عدم تامین کالا یا ارائه خدمت» با ۲۲/۵ درصد بیشترین شکایت از کسب‌وکارهای غیرعضو ثبت شده است و «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» با ۱/۹درصد کمترین شکایت را به خود اختصاص داده است. در بخش شکایت‌های ثبت شده از کسب‌وکارهای عضو اتحادیه، بیشترین شکایت با ۲۸/۷ درصد در حوزه «سایر» قرار دارد و کمترین شکایت مربوط به حوزه «نقض حفاظت از داده‌‌های مصرف‌کننده»با ۰/۹ درصد است.

در سال ۹۷، در کل هزار و ۴۶۵ شکایت از کسب‌‌وکارهای مجازی در پنل اتحادیه ثبت شده است

در سال ۹۸، در کل دو هزار و ۶۷۷ فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ثبت شده است که هزار و ۷۶۲ فقره مربوط به کسب‌وکارهای عضو است و ۹۱۵ مورد شکایت به کسب‌وکارهای غیرعضو تعلق دارد. در سال ۹۸، «عدم تامین کالا یا ارائه خدمت» با ۲۲/۴ درصد بیشترین شکایت از کسب‌وکارها ثبت شده و «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» همچنین کمترین شکایت را به خود اختصاص دادند. بیشترین شکایات ثبت شده برای کسب‌وکارهای غیرعضو در سال ۹۸، با ۲۸ درصد متعلق به «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات» و «نقض حفاظت از داده‌‌های مصرف‌کننده» کمترین شکایت را دارا است. در مورد شکایات ثبت‌شده برای کسب‌وکارهای عضو اتحادیه در سال ۹۸، حوزه «سایر» با ۲۱/۶ درصد بیشترین شکایات و حوزه «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده»با ۱/۳درصد کمترین شکایت را به خود اختصاص دادند.

در سال ۹۸، دو هزار و ۶۷۷ فقره شکایت از کسب‌وکارها ثبت شده است

آنگونه که در این گزارش آمده است، در سال ۹۹، هزار و ۵۲۷ فقره شکایت ثبت شده است که هزار و ۵۷ شکایت متعلق به کسب‌وکارهای عضو و ۴۶۹ فقره شکایت از کسب‌وکارهای غیرعضو است.

در میان ۹ حوزه مورد شکایت از کسب‌وکارها، در سال ۹۹، حوزه «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات» با ۲۵/۱ درصد با بیشترین شکایت و حوزه «عرضه کالا غیرمجاز» با ۱/۶درصد کمترین شکایت روبرو بودند.

براساس این گزارش در حوزه «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات» با ۲۵/۴ درصد کسب‌وکارهای عضو اتحادیه بیشترین شکایت و در حوزه «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» با ۰/۸درصد کمترین شکایت را داشتند.

در  بخش شکایت‌های ثبت شده برای کسب‌وکارهای غیرعضو، همانند کسب‌وکارهای عضو اتحادیه، حوزه «عدم تامین کالا یا ارائه خدمات» با ۲۴/۵ درصد با بیشترین شکایت روبرو بوده و «نقض حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده» با ۱/۳ درصد همچنین کمترین شکایت را به خود اختصاص داده است.

در سال ۹۹، هزار و ۵۲۷ فقره شکایت از کسب‌وکارها ثبت شده است

در پایان گزارش اتحادیه وضعیت شکایت‌های ثبت شده در پنل اتحادیه را مورد بررسی قرار داده است که براین اساس ۸۳ درصد از شکایت‌ها مختومه و ۱۰ درصد از شکایت‌ها هم لغو شدند و باقی شکایت‌ها در مراحل «منتظر پاسخ کسب‌وکار»، «پیگیری عدم پاسخ کسب‌وکار»،«منتظر بررسی شاکی»،«منتظربررسی کارشناسی» و «ارجاع به مراجع قضایی» هستند.

براساس بررسی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ۸۳ درصد از شکایات ثبت شده از کسب‌وکارها مختومه شدند

*متن کامل این گزارش را از طریق این لینک بخوانید.

http://pvst.ir/85y
بهناز توحیدینویسنده میهمان

  سال ۸۷ به امید تغییرات بسیار در جامعه‌ام رشته علوم ارتباطات شاخه روزنامه‌نگاری را برگزیدم. به صورت پراکنده در همشهری و مجله فرهنگ وسینما می‌نوشتم. اما همواره فکر و ذکر منِ تازه‌کار پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی می‌گذشت. تا اینکه سال ۹۵ وارد پیوست شدم و به واسطه پیوست پا به دنیای بیکران فناوری گذاشتم و عاشقش شدم.

  تمام مقالات

  0 نظر

  ارسال دیدگاه

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  برای بوکمارک این نوشته
  Back To Top
  جستجو