ماهنامه پیوست شماره ۷۵

این شماره ماهنامه پیوست با عنوان اصلی «پس از توفان» با بررسی تبعات قطع اینترنت به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا قطعی اینترنت، برای ایران به معنای ظهور ملی‌گرایی دیجیتال است. بخش گزارش ماه و خدمت و تجارت این شماره پیامدهای قطعی اینترنت برای کسب‌وکارها، اپراتورها و فعالان حوزه فناوری ایران را تحلیل و بررسی کرده است. در بخش یک روز یک مدیر با سرگذشت امیرحسین فصیحی، بنیان‌گذار سرشناس‌ترین استودیوی گیم ایران آشنا می‌شوید. بخش جهان این شماره هم پرونده اصلی خود را به موضوع روندهای فناوری در صنعت خرده‌فروشی اختصاص داده است.

مرور کامل پیوست ۷۵ را بشنوید:
دانلود ماهنامه راهنمای اشتراک